ДЦК - любими на застрахователите

Заради понижаващите се лихви, компании влагат все по-малко активи в банкови депозити

Автор: Атанас Христов

Инвестициите в държавни ценни книжа (ДЦК) се оказаха любими на застрахователите. Това показват изчисленията на Информационна Агенция Икономика на база публикуваните от Комисия за финансов надзор (КФН) отчети на компаниите. През първото тримесечие на тази година дружествата са вложили почти 670 млн. лв. в държавен дълг, което е повишение от 18,9% на годишна база. Именно в ДЦК са вложени най-много средства, като според мениджъри в бранша това се дължи на сигурността и ликвидността на този инвестиционен инструмент. Именно затова и в Кодекса за застраховане е записано, че застрахователите могат да влагат до 100% от резервите си в ДЦК.

Инвестицията в банкови депозити е намаляла с 8,1% на годишна база и в края на март 2012 г. средствата във влогове са 609,6 млн. лв. Продължаващото понижаване на лихвите по депозитите накара компаниите малко да свият инвестицията в депозитите, които традиционно са желани за вложения. Сравнително високата доходност на фона на ниския риск са основните причини за вложения в депозити.

Парите в корпоративен дълг намаляват със 7% до 230,6 млн. лв. Вълната от предоговаряне на фирмени облигации доведе до бягство на големите инвеститори, каквито са и застрахователите, от дълговите книжа на българските компании. На фона на това инвестициите в акции и по-рискови инструменти нарастват със 7,8% и през първото тримесечие на 2012 г. са 122,6 млн. лв. Увеличението идва от нови инвестиции или ръст в цената на инструментите.

Компаниите в общото застраховане са вложили с близо 20% повече средства в ДЦК, като към 31 март 2012 г. активите им в държавен дълг са 341,3 млн. лв. Сериозно са намалели парите инвестирани в корпоративни облигации - с 16,1% до 111,4 млн. лв.

Животозастрахователите също не се притесняват да купуват ДЦК. В края на март 2012 г. дружествата в сектора са инвестирали 328,4 млн. лв. в държавен дълг, което е с 18,1% повече спрямо съпоставимия период на миналата година. Сериозно са намалели парите държани на банков депозит - с 20,1% на годишна база до 118,3 млн. лв. към 31 март 2012 г.

 

Информационна Агенция Икономика

 

Инвестиции на застрахователните компании за януари-март, в хил. лв.
       
Общо застраховане 2011 2012 Промяна
Акции 83 683 85 640 2,34%
Облигации 132 775 111 436 -16,07%
ДЦК 285 366 341 322 19,61%
Депозити 515 210 491 361 -4,63%
Общо инвестиции 1 197 171 1 213 458 1,36%
       
Животозастраховане 2011 2012 Промяна
Акции 30 073 36 931 22,81%
Облигации 115 108 119 197 3,55%
ДЦК 278 010 328 425 18,13%
Депозити 148 131 118 275 -20,16%
Общо инвестиции 844 191 842 264 -0,23%
       
Общо за пазара 2011 2012 Промяна
Акции 113 756 122 571 7,75%
Облигации 247 882 230 633 -6,96%
ДЦК 563 376 669 747 18,88%
Депозити 663 341 609 636 -8,10%
Общо инвестиции 2 041 362 2 055 722 0,70%
       
Източник: КФН      
Коментари: 0