ДФ "Земеделие" подкрепи малкия и средния бизнес с 1.22 млрд. лв.

Териториалното разпределение на средствата по четирите мерки е неравномерно

Снимка: Министерство на земеделието и храните

136 ~ 1 мин. четене
Държавен фонд "Земеделие" подкрепи малкия и средния бизнес в България с 1.22 млрд. лв. за периода 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на ДФ "Земеделие". Общо 2 085 договора са сключени в този период по 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които основно финансират малки и средни предприятия –  "Модернизиране на земеделските стопанства", "Разнообразяване към неземеделски дейности", "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти". Тези данни бяха представени днес от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" Мирослав Николов по време на Националния форум Правителство-Бизнес "Рестарт в икономиката".
 
По думите на Мирослав Николов териториалното разпределение на средствата по четирите мерки е неравномерно, като най-много са договорените средства в областите Пловдив и Добрич, а най-малко - в Кюстендил и Кърджали. Делът на договорените средства в Пловдивска област достига 17%, което е почти двойно на останалите 27 области, където договарянето е под 10%.
 
Изпълнителният директор на ДФЗ направи анализ за разпределението на договорените средства в шестте региона в страната. Най-голям процент на одобрените субсидии има в Южния централен район 24 % (близо 270 млн. лева), следван от Югоизточния район с 19% (232 млн. лева). Най-малко са усвоените средства в Северния централен район, малко над 155 млн. лева.
 
Според одобрените 5-годишни бизнес планове към проектите се очаква да бъдат разкрити нови 18 667 работни места. Мирослав Николов обърна внимание и на положителната тенденция в по-слабо развитите региони, какъвто е Северозападният, да бъдат разкрити много работни места.
Подкрепи Economic.bg