ДФЗ се споразумя с 11 банки

Финансовите институции и фондът ще обменят информация в електронна система

Фонд „Земеделие” е подписал споразумение с 11 търговски банки за сътрудничество при потвърждаване валидността и автентичността на банкови гаранции, издадени от трезорите в полза на фонда.

Така финансовите институции и фондът ще обменят информация в електронна система с квалифициран електронен подпис. Изпълнението на споразумението ще съкрати значително срока за проверки и ще ускори изплащането на субсидии на бенефициентите на ДФЗ.

До момента банките са Първа инвестиционна банка, Алианц банк България, Банка ДСК, Българска банка за развитие, Интернешънъл Асет банк, Прокредит банк България, СиБанк, Уникредит Булбанк, ЧПБ Тексим, Алфа банк, Юробанк И Еф Джи България. От фонда уточниха, че списъкът подлежи на актуализация.

Коментари: 0