ДКЕВР вини ЕРП-тата в масови нарушения и завишени приходи

Енергодружествата заобикалят Закона за обществените поръчки и отчитат когато искат, твърди Боян Боев

Автор: Николай Марченко

2 690 нарушения за трите електроразпределителни дружества (ЕРП-та) са констатирани при одитите. Това каза на пресконференция председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Боян Боев.

„Започнахме проверките преди 4 месеца и ги проведохме с наши експерти и външни експерти. На 12 май ДКЕВР прие докладите на работните групи за извършения регулаторен одит на ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-про. Те се проведоха в срок от 4 месеца. Докладите обхванаха цялостната дейност, бе анализирана информация от техническа, юридическа и икономическа гледна точка”, поясни Боев.

Според шефа на регулатора в основата са оплакванията на потребителите. „Първоначално бяхме провокирани от стотиците и хиляди жалби, които бяха входирани в ДКЕВР от български граждани, защото ДКЕВР е независим регулаторен орган, който защитава интересите на обществото и следва да гарантира енергийната сигурност”, посочи той.

Но Боян Боев спомена и по-сериозните нарушения, които се констатираха и от предишните състави на ДКЕВР – с отклоняването на паричните потоци в дъщерни дружества. „Констатираха се необосновани комисионни, необосновани разходи за консултантски услуги, по-малко разходи за технологични загуби. Изключенията са се превърнали в порочна практика и за трите ЕРП-та. Разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) се заобикалят. Това дава възможност за пренасочване на значителен размер средства на трети лица без провеждането на съответните обществени поръчки”, обясни Боян Боев.

Най-голям брой нарушения от ЕРП-та са свързани с подмяна на електромерите. Само при ЧЕЗ са констатирани 1 088 нарушения при 1 283 проверки, което са 85 % от случаите. „Говорим за нередности от порядъка на 63 % от направените проверки при ЕВН. При Енерго-про одитният екип е направил 580 проверки, нарушенията са 320 – това са 56 %”, заяви Боев.

Сред другите нарушения е отчитане на консумираната електроенергия за по-дълъг период. „Вместо установения срок от 31 дни, те са ги отчитали за по-дълъг период, което е увеличило сметките. Друг проблем е, че енергията, която е доставяна, не отговаря на стандартите за качество – напрежението е или по-високо, или по-ниско от закона и БДС”, обясни Боян Боев.

„Дружествата за регулираната дейност пред периода 2008-2012 г. са отчели общо с 220 млн. лв. повече приходи от това, което са заявили и им е утвърдила ДКЕВР”, констатира той.

Коментари: 0