ДКЕВР влиза на проверка в "ЕВН България"

Енергийният регулатор ще провери дали се е спазвала процедурата за присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) към електроразпределителната мрежа за периода 2011-2013 г.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Експерти от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) са на посещение в "ЕВН България Електроразпределение", съобщиха от дружеството. Целта на днешната проверка е да се установи дали се е спазвала процедурата за присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) към електроразпределителната мрежа за периода 2011-2013 г.

Електроразпределителното дружество е декларирало, че ще окаже пълно съдействие и сътрудничество на експертите от ДКЕВР при извършване на проверките по цялостната процедура съгласно нормативните изисквания. Обхватът на проверките включва издадени становища, предварителни и окончателни договори по присъединяване на ВЕИ централи. В допълнение е предвидено и посещение на място в избрани от експертите на ДКЕВР клиентски центрове на "ЕВН България" за предоставяне на допълнителна информация и документация.

Подобна информация за ВЕИ централи беше предоставена от "ЕВН България" на ДКЕВР през април 2013 г., когато Комисията извърши одит в "ЕВН България Електроразпределение" за изпълнение на инвестиционните програми за периода 2008-2013 г. Както тогава, така и сега дружеството заявява своята готовност да съдейства за изясняване на всички въпроси, които са предмет на проверките. "ЕВН България" е на разположение за предоставяне на допълнителна информация и данни, които бъдат изискани от експертите на ДКЕВР с цел постигане на максимална яснота и прозрачност по присъединяването на ВЕИ централи към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, съобщиха от дружеството.

"ЕВН България" винаги е подкрепяла извършването на подобни проверки и съдейства на съответните институции, което е в интерес на постигане на пълна обективност и яснота по важни за цялото общество теми, уточниха от компанията.

Коментари: 0