ДКЕВР заседава за общите условия на ВиК операторите

Идеята била в текстовете да има "баланс" между правата на потребителите и водните дружества

ДКЕВР заседава за общите условия на ВиК операторите
180 ~ 2 мин. четене

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще решава на закрито заседание за общите условия на ВиК операторите.

По време на обсъждането на предложените от 51 ВиК оператори, представители на Министерството на регионалното развитие, на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Българска асоциация на водите, Вик Ямбол, ВиК Бургас, ВиК Плевен и ВиК Благоевград се обединиха около тезата, че предложеният проект за единни общи условия като цяло е удовлетворяващ и е намерен балансът между правата на потребителите и ВиК операторите, като предложиха и някои корекции в текстовете.

Така например от МОСВ предлагат ревизиране и прецизиране на текстовете, както и допълнение в отделни точки от общите услови, които да обхванат не само конкретни, а всички случаи. От министерството посочиха, че в раздел 2 на проекта „Отчитане на количествата питейна вода и на количествата отведени и пречистени отпадъчни води” липсват текстове, касаещи количествата отведени и отпадъчни води, а пък чл. 30 от проекта противоречи на Наредбата за проектиране на ВиК системи, тъй като засяга само имоти или част от имоти, които са с непропусклива настилка.

От КЗП заявиха, че посочените като засягащи интереса на потребителите два клаузи, относно начина на отчитане на потреблението на питейна, при неизправен или лисващ водомер и задължението клиентите да плащат сметките, които се оспорват, да отпаднат. Георги Христов от гражданско сдружение ДНЕС заяви, че тези общи условия не трябва да бъдат приемани, тъй като са дискриминационни и не отчитат интересите на потребителите и се обяви са въвеждане на договорно начало, за да има равнопоставеност. За същото настоя и Огнян Винаров от „Граждански контрол”, според когото Общите условия не могат да заместят индивидуалните договори, а могат да са само допълнение към тях.

По време на общественото обсъждане бяха засегнати и темите за разликите в отчетеното количество между индивидуалните и общите водомери, а по сигнал на гражданин за неправомерно събиране на чувствителна информация за потребителите от страна на „Софийска вода”, ДКЕВР се самосезира и заяви, че ще извърши проверка на информационната система на дружеството. Проектът на общите условия не важи за „Софийска вода” и за още две малки общински ВиК оператора, които не са внесли, които не са внесли в регулатора своите общи условия.        

Коментари: 0