ДППИ Русе планира средства за инвестиции от 1 262 000 лв. през 2014

Част от тях са за рехабилитация на открити складови площи и кейови стени, както и преасфалтиране на вътрешните пътища, казва Кънчо Александров, директор ТП на ДППИ – клон Русе

ДППИ Русе планира средства за инвестиции от 1 262 000 лв. през 2014
4013 ~ 1 мин. четене

В интервю пред вестник „Строителство Градът” директорът на териториалното поделение на ДППИ в Русе уточнява, че за рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищата за обществен транспорт с национално значение за 2014 г. в инвестиционната програма на дружеството са предвидени общо 710 000 лв, като 330 000 лв. са за драгиране лимана на пристанищен терминал Русе-изток.  "В момента се разглеждат постъпилите оферти за тази общестена поръчка, обявена от ТП клон Русе. Останалите средства са за поддържане на проектите дълбочини в акваторията на Пристанищен терминал Свищов".

"Дали най-голямото речно пристанище Русе-изток ще се превърне в транспортен хъб, е въпрос,  чийто отговора зависи от множество фактори",заявява в интервюто Александров. " Пристанищният терминал има големи възможности за развитие и благоприятно географско положение, което му дава възможност за привличане на товаропотоци по два от транс-европейските транспортни коридори - Европейски транспортен коридор VII – „Рейн-Майн-Дунав” и Европейски транспортен коридор IX – транспортен мост между страните от Западна и Централна Европа и тези от Близкия Изток, Западна и Централна Азия. Потенциал има и направлението “Север – Юг”.

Терминал Русе-изток има сухопътна и железопътна връзка с Пристанище Варна, което позволява използването на комбиниран превоз на стоки от Западна и Централна Европа до Близкия Изток. Решаваща роля има  привличането на инвеститори и товари, развитие на регионалната икономика и формите на публично-частно партньорство, а  този процес е немислим без активното участие на държавата и общините по река Дунав".

Коментари: 0