Дават 50 млн. лв. по ОПАК до края на годината

През първата половина на годината са сключени договори за 40 млн. лв.

Над 50 млн. лева ще бъдат предоставни по Оперативна програма "Административен капацитет" до края на годината. Това стана ясно по време на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПАК, което се проведе вчера и днес в Правец.

През месец септември администрациите на централно и местно ниво ще могат да кандидатстват за допълнително европейско финансиране по ОПАК. Промените в Индикативната годишна работна програма за 2012 г. предвиждат наесен да бъдат отворени две нови процедури по подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация”, една за централните и областните администрации и втора – за общинските администрации. С това до края на годината ще бъдат обявени общо 7 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като се очаква общата стойност на сключените договори само през тази година да надмине 50 млн. лв., информират от финансовото министерство.

През първото полугодие по ОПАК са сключени 59 договора по за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за близо 40 млн. лева. Вече са стартирали шест от планираните единайсет процедури на обща стойност 28 млн. лева. По три от тях срокът за кандидатстване е изтекъл и са получени 88 проектни предложения, които са в процес на оценка. За първите шест месеца на годината към бенефициентите са изплатени над 11 млн. лева.

Общо от стартирането на програмата през 2007 г. до момента са отворени 62 процедури, подадени са 1759 проектни предложения и са сключени 362 договора за безвъзмездна финансова помощ. От тях 220 вече са приключили. Договорени са близо 250 млн. лева, или над 68,2% от общия бюджет, от които реално са изплатени близо 110 млн. лева, или над 31,1%. 

Коментари: 0