Дефицитът в бюджета е 730 млн. лв. в края на февруари

Винаги съществува значителна несигурност в изпълнението на приходната част в бюджета, каза Калин Христов

Снимка: БГНЕС

140 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Предварителните данни сочат, че дефицитът в държавния бюджет за първите два месеца на 2013 г. е 730 млн. лв. Това каза служебният министър на финансите Калин Христов в началото на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след встъпването в длъжност на служебното правителство. Калин Христов припомни, че разписания дефицит за 2013 г. е 1.1 млрд. лв., но от цифрите за края на февруари не трябва да се правят генерални изводи, защото дефицитът се характеризира с цикличност.

"Това правителство има намерение безусловно да изпълни бюджета за 2013 г. както е гласуван. Такава е рамката, която е приета от 41-то Народно събрание - бюджет с 1.3% дефицит от БВП и определено финансиране от 2 млрд. лв. - за дефицит и падеж на ДЦК", разясни Калин Христов.

Финансистът припомни, че приходната част е функция от развитието на икономиката, което означава, че винаги имаме значителна несигурност в изпълнението на приходната част. "В среда на несигурност фирми и граждани свиват инвестиции и харчове. Освен вътрешни фактори влияние оказва и външната среда. Еврозоната, която е основен партньор на България, вече има негативни очаквания за икономиката спрямо изготвянето на бюджета на България. От тук съществува и риска от определено забавяне на растежа на българската икономика. Бюджетът обаче с гласувания дефицит може да бъде изпълнен", обясни Калин Христов.

Служебният финансист №1 коментира и спекулациите с ниското ниво на фискалния резерв. "Нивото на фискалния резерв не поставя под риск бюджета. Не трябва да създаваме напрежение, защото по този начин се увеличава рисковата премия на страната, което повишава цената на финансиране на цялата икономика, от което страда и потреблението", категоричен е Калин Христов.

"Много от предложенията в НСТС не отчитат, че има Закон за бюджета. Не е достатъчно само да генерираме идеи. Когато има предложения трябва да има ползи и разходи. Като чета предложенията на социалните партньори виждам само ползи. Необходимо е да се опишат ползите и разходите, за да можем да вземем информирани решения. Едно такова предложение е да се емитира определен дълг, който да реши всички проблеми. Не виждам как подобен подход би помогнал за подобряване на средата. Да се фокусираме върху теми, които са от нашата компетентност", призова Калин Христов.

Подкрепи Economic.bg