Делът на сивата икономика намалява

Около 3% от заетите в България са работили без трудов договор на основна работа за 2012 г.

148 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Делът на сивата икономика в България е намалял в периода 2011-2012 г. Скритата икономика се е понижила както сред населението, така и сред бизнес, сочат наблюденията на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). Използваните за анализа данни са получени от Индекса на скритата икономика при бизнеса и Индекса на недекларираната икономическа дейност на населението, уточняват анализаторите. Подобряването на макроикономическата среда през 2011-2012 г. е дало предпоставки за намаляване на дела на скритата икономика.

"Високата безработица в условията на стагнираща икономика ограничава възможностите нерегистрираните работници да се завърнат в сивата икономика, но принуждава много от тях да влязат в неформалната. Същевременно кризата ограничава публичните разходи и банковите заеми, оставяйки по-строго контролираните европейски фондове като основен източник на свежо финансиране. По този начин, полето за злоупотреба с обществени поръчки се стеснява, докато стимулите компаниите да регистрират цялостната си икономическа дейност се увеличава", коментират авторите на доклада.

Делът на работещите без трудов договор на основна работа за 2012 г. е 3%, което е най-ниската стойност за последните 10 години. През 2003 г. този дял беше 6%.

"Индексът на скритата икономика сред бизнеса през последните две години поддържа по-ниски нива в сравнение с предишни периоди. Понижението е сравнително малко, но показва завръщане към дългосрочната тенденция на спад, временно обърнала се по време на финансовата криза", смята от ЦИД.

От там препоръчват няколко мерки мерки за намаляване на дела на скритата икономика в България. Сред тях са борба с корупцията чрез въвеждане на електронни услуги и ускоряване на връщането на ДДС и намаляване на проверките на изрядните компании.

Подкрепи Economic.bg