Депутатите закриха фонд "Тютюн"

Тютюнопроизводителите трябва да бъдат регистрирани като земеделци

Държавата официално се оттегли от тютюневия сектор. Това стана чрез приетите промени в Закона за тютюна, според които отпада държавното регулиране на производството, изкупуването и търговията със земеделската суровина, съобщи Cross.

С изменението беше официално закрит и фонд "Тютюн". Със закриването му дейността по подпомагане на сектора в бъдеще се регламентира от общия Закон за земеделските производители. Депутатите решиха, че тютюнопроизводителите трябва да бъдат регистрирани като земеделци.

Въвежда се още забрана за продажбата и предлагането на тютюневи изделия чрез използване на реклами и медийни кампании. Забранява се и производството, и продажбата на заготовки за цигари с филтър.

Коментари: 0