Димитър Гогов: Ще изнасяме газ за съседни държави

Може да продадем вземанията си от топлофикациите, казва изпълнителният директор на „Булгаргаз”

Автор: Таня Киркова

-Г-н Гогов, само благоприятния валутен курс ли е причината от първоначално ви намерение за 5-7% намаление на цената на газа да предложите намаление с 9%?

Не, разбира се. Котировките в последните няколко месеца също вървят надолу и запазват ниско ниво. То пада и от отпадането на ценообразуващия елемент през първото тримесечие на годината, което беше с най-високите котировки миналата година.

-Какви са очакванията ви за цената на газа през второто тримесечие на 2013 г. на базата на цените на алтернативните горива?

Имам прогноза за цените до края на 2013 г. Като се върна от Москва другата седмица, ще ви отговоря.

-За първата копка на „Южен поток” ли ще пътувате в Русия?

Не. Първата копка на Южен поток ще бъде този петък /7 декември/. Аз имам други разговори . Отношенията ни с Газпром не спират след подписване на договора за доставка на газ. Ние се стремим да намерим взаимно изгодно сътрудничество и в други сфери.

-Ще участвате в инвестиции на Газпром в Русия в разработка на находища ли?

Нека се случи и тогава. Не ми приписвайте думи, които не съм казал.

-Имате ли намерение да продадете част от договорения руски газ на клиенти извън страната?

Имаме. Но не искаме да го направим без предварителен разговор с „Газпром”. Там, където са нови клиентите, няма проблем, но не искаме да влизаме в конфронтация с „Газпром” за клиенти, които и в момента ползват природен газ, който е с руски произход.

-Има ли заявка на съседни страни за покупка на газ от България?

Да, има. Даже този следобед имаме подобна среща. В момента ще ви кажа, че само на Изток няма интерес за закупуване на газ от България

-Какви количества ще ви останат за търгуване от договорените 2,9 млрд.куб.м. , които „Газпром” ще ви доставя годишно?

Ние сме предвидили в 300-400-500 млн.куб.м. в следващия нагнетателен сезон да вкараме в Чирен. Това количество ще бъде съхранено в Чирен и ако условията са добри, ще бъде изтъргувано и ще бъде предвидено за нагнетяване частично в сезон 2014 г.

-Ще подпишете договори за доставка на газ с газови компании от съседни държави?

В момента това е невъзможно чисто физически, защото няма готова интерконекторна връзка. Но ние имаме действащ под условие договор с гръцката газова компания ДЕПА за доставка на газ реверсивно /в обратна посока по транзитния газопровод/.

-Притеснявате ли се от конкуренция след като бъдат осъществени газовите връзки?

Разбира се, че се притесняваме. Ние и сега имаме притеснения от конкуренцията , но затова се стремим да създадем колкото се може по- удачен търговски модел, благодарение на който клиентът да предпочете нас пред някой друг доставчик.

-Имате ли подписани договори с клиенти за 2013 г.?

Нямаме. Почваме от този петък и се надяваме да се договорим и ги подпишем не по-късно от средата на декември.

-Какви са новите моменти в договора?

Формата на плащане е нова, защото дава възможност за избор. Досега всички плащаха по една схема, сега има избор. Банкова гаранция, депозит, авансово плащане, предварително плащане на заявката. При увеличаване на заявката ще може да се плати веднага заявеното количество под всякаква форма.

-Какви са санкциите за недовзети количества газ?

Ако в рамките на съответния ден потребяват с 20% по-ниско от заявеното количество, тогава могат да възникнат за тях санкции. Ние ще ги опростим след като видим, че за нас не са възникнали задължения от „Газпром” , предизвикани от неизползваните от наши клиенти количества.

- Тази година клиентите ви ще дължат ли неустойки за недовзети заявени количества?

Всички данни, които имаме за 2012 г. досега, остават още 26 дни доставка, показват че „Булгаргаз” няма да има неизпълнени задължения по договора с „Газпромекспорт”. Оперативното ръководство на дружеството ще внесе доклад в Съвета на директорите, в който вероятно ще предложи да не се налагат санкции на клиентите за недовзето количество. Ако докладът бъде одобрен, той отива в собственика и ако и той го одобри, мярката няма да бъде приложена към клиентите за 2012 г..

-Ако даден клиент потреби повече газ, по-скъп ли ще бъде и с колко?

В договора е предвидено, че ако консумацията на природен газ превиши заявеното за деня до 5% , това е в рамките на балансирането, което ние осъществяваме . Ако е заявил примерно 100 единици, а потребява 105 – няма проблем. Ако потребява 110, разликата между 105 и 110 трябва да заплати с10% по-висока цена.

-Готови ли сте да слезете на пазара на дребно?

Ние и сега сме на пазара на дребно. Имаме потребители, които ползват толкова малки количества , които не би следвало да ги купуват от нас. Но ние сме длъжни в рамките на обществената доставка.

-А да продавате газ на отделни битови потребители?

Трудно би било. Тогава ще се обезсмисли газоразпределението. Трябва да се отчита, че дейността по газоразпределение е лицензирана и самите цени там са обусловени на базата на бизнеспрограми, които ДКЕВР би трябвало да следи.

-Ще има ли нови играчи във вътрешния пазар на газ, освен „Овергаз”?

Трябва да попитате самите играчи. В момента освен „Овергаз”, има предприятие, което купува газ от „Мелроуз”, които добиват газ от находище „Галата”.

-Догодина ще има ли увеличение на дела на местния добив на газ в микса, който продавате на клиентите ?

Не. Напротив, той ще намалее, тъй като концесиите, които бяха дадени, ще бъдат осъществени като сондиране едва през следващата пролет и лято, тъй като сезонът отмина. Дори и да започне добив през септември- октомври догодина, количествата няма да бъдат такива, че да повлияят съществено на местния добив.

-В момента между 25 и 30% от потреблението ли е от местен добив, както е споменавано?

Никога не е бил толкова. Най-много е стигал до 12 процента в годините.

-Каква е прогнозата ви консумацията на природен газ през 2013 г.?

Потреблението ще бъде приблизително колкото през тази година. Няма нови потребители. През последните няколко години имаме между 5 и 10 крупни заявки от потребители за големи обекти, включително и за газо-парови централи, както и от действащи централи на въглища, от централи с комбинирано производство.

Считам, че причина да не се изпълнят , е високата цена на природния газ, която не дава икономическа логика да бъдат осъществени тези проекти. Надявам се с намалението на цената на газа от 1 януари 2013 г. процесът на търсене и употреба на природен газ да се засили.

-При очертаващата се конкуренция на пазара на доставчиците на енергия, планирате ли някакво развитие на бизнеса на „Булгаргаз” в други направления?

Извън газовата сфера – не.

-И няма да строите газова централа?

Не, ние можем само да се ангажираме и да търсим възможности да доставяме газ за такива централи. Не и да ги строим. Нямаме този капацитет.

-Кои са потенциалните купувачи на газ от вас?

В този момент - всички топлофикационни дружества в страната, които работят на природен газ, които са директно присъединени към газопреносната мрежа, част от газоразпределителните дружества. Надявам се и по-големите индустриални потребители, което ще разбера в понеделник. Надявам се , че от набора потребители, които в момента имаме, няма да изгубим повече от 4-5%.

-Колко клиенти, освен топлофикациите, ви дължат някакви по-големи суми?

Много малко. Практически нищожен процент. С изключение на едно газоразпределително дружество, всички други задължения са в рамките на съвсем кратък текущ период от просрочие от няколко дни до седмица-две и не представляват проблем за Булгаргаз.

-Казахте, че може да продадете вземанията си от Топлофикация София и други задлъжнели топлофикации? На кого?

На всеки който би проявил интерес, който би удовлетворил желанието на собственика на „Булгаргаз”.

-Освен Топлофикация София, кои други държавни дружества ви дължат много пари?

Една от тях е Топлофикация Шумен, на която спряхме доставката на газ. Това е изключително крайна мярка. Когато е предприемана спрямо много голям потребител, тя е водила до изчезването му от търговския пазар – както стана с Агрополихим, Химко, Кремиковци.

Заради това консумацията на природен газ в България от близо 7 млрд. в средата на 90-те години днес едва успява да достигне близо 3 млрд.куб.м. годишно. Цялата схема на потребление в страната се е нарушила. Опасението ни е, че в един момент ние може да не сме в състояние да балансираме недоимъка и тогава ефектът може да бъде не само върху Топлофикация София и доставките за нея, но и върху доставките за целия пазар, за който отговаряме.

Коментари: 0