Диспечерски център ще предупреждава за наводнения

Държавната агенция за метрология и технически надзор ще контролира язовирни стени и съоръжения

128 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Министерството на околната среда и водите е започнало да изгражда Национален диспечерски център за предотвратяване на рисковете от наводнения , а след известен период и от засушаване. Това е нова отговорност, която се възлага на екоминистерството в Националната водна стратегия, съобщи министърът на околната среда Нона Караджова пред  Комисията по регионално развитие и благоустройство. Депутатите гласуваха проекта на първо четене и продължиха с приемането на текстове от проекта на закон за промени на Закона за водите..
Системата за ранно предупреждение за рискове от наводнения  ще включва всички структури и заинтересовани ведомства в България. Институтът по метеорология и хидрология на БАН ще подава непрекъснато данни за нивата на реките, на язовирите, на снежната покривка и дългосрочни и краткосрочни прогнози за температурите. Данните ще се анализират . Целта е възможно най-рано населението и общините да бъдат информирани и предупредени за възникваща опасност от наводнение, обясни Караджова.  
Държавата поема контрола над водните съоръжения. Към Държавната агенция за метрология и технически надзор се създава ново звено, което ще контролира как операторите - "Язовири и каскади" за енергийните язовири, "Напоителни системи" - за язовирите за напояване и за общинските язовири, ВиК - за водоснабдителните язовири ги поддържат в изправност..
Председателят на регионалната комисия Любен Татарски призова проектът на Водната стратегия  да се прегледа отново от вносителя, като се обърне внимание на становищата на Сдружението на общините и отговорните министерства.
Всичко, което се прави трябва да бъде подчинено на качеството на услугата и цената,  каза Татарчев.
Сдружението на общините се обявява против императивното окрупняването на ВиК операторите и въвеждането на единна цена на територията на един ВиК оператор.
 Принципът на споделената цена може да натовари някои малки общини, които имат гравитачно подаване на вода и нямат разходи за електроенергия за работа на помпи/,  с по-високата цена на водата, определена за територията на техния ВиК оператор, предупреди депутатът Асен Гагаузов.


 

Подкрепи Economic.bg