Джоанна Димитрова: НКЖИ е готова с инвестициите до 2015 г.

В първия възможен момент ще увеличим заплатите, казва директорът „Финанси и управление на собствеността" в държавната компания

11185 ~ 8 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-жо Димитрова, НК Железопътна изчисти всичките си дългове към контрагенти и доставчици. Какви са следващите ви цели?

Когато приключиш с дълга си, трябва да започнеш да мислиш стратегически накъде да вървиш. Лайтмотивът на НКЖИ след изплащане на всички стари задължения от 46 млн.лв за периода от 2008 г. до юни 2012 г. е, че НКЖИ работи по стратегия 2013-2015 г. за инвестиции в жп инфраструктурата. Ние приключихме със старите задължения, със старите проблеми, и се насочваме към нашата програма за бъдещето. До края на 2014 г. трябва да приключи плана ни за преструктуриране, който изпълняваме в момента. Ще обобщим резултатите досега и ще ги обвържем със стратегията 2013-2015 г. и с  финансовите средства, с които ще разполагаме по Закона за държавния бюджет за 2013, 2014 и 2015 години. 127 млн. лв. субсидии и 90 млн. лв. капиталов трансфер годишно. Ще решим как по съответните титули ще бъдат разпределени средствата за реконструкция, рехабилитация и приключването на инвестиционните проекти.

- Какво се промени в стратегията по планираните ремонти през последните две години? 

Няма нищо общо с начина на планиране и изпълнение на тези ремонти преди две години и в момента. Преди инфраструктурата се е поддържала на принципа на стихийната необходимост и това, което е възниквало като аварийни обекти и аварийни ремонти. Сега вече аварийните ремонти и проекти се планират и бюджетират по текуща и експресна необходимост, а всичко друго, което касае текущо поддържане и рехабилитация на инфраструктурата, се извършва единствено чрез планиране, бюджетиране на наличния финансов ресурс и контролиране на изпълнението. Прави се преглед на текущите процеси, които ще се извършват по одобрени инфраструктурни и капиталови  титули по време на изпълнението,след  одобрението им от директорите по места, допълнени с предложения, те се одобряват на ниво Дирекция "Финансово планиране и анализи, бюджетиране и контролиране". Накрая се внасят за одобрение във дирекция ФУС, в  Министерството на транспорта и в Министерството на финансите и се пристъпва към изпълнение. Обявяват се процедури по Закона за обществените поръчки за всяка една отсечка, на която трябва да се изпълни рехабилитация на трасе, ремонт или да се направи капиталова инвестиция, съгласно плановете за текущо поддържане. Резултатът от процедурата по ЗОП зависи от конкурентния сблъсък на конкретните участници за изпълнители. Плановете за текущо поддържане на жп инфраструктурата се правят въз основа на предложенията на колегите какви нужди имаме, какви са слабостите и пропуските по различните участъци от железния път, които се обобщават. В резултат най-тежките, най- необходимите и неотложните ремонти се включват в този план.

Това е настолната книга на НКЖИ. Ние стигнахме до етап, в който не мислим как да разрешаваме проблемите, а мислим как да подобрим текущото поддържане на инфраструктурата във всеки един момент, за да стигнем до ниво, при което увеличаваме коефициента на полезно действие и извършваме повече работа с наличните средства, като правим икономии от мащаба и търсим синергията в екипната работа.

- Казвате, че ще работите по нов три годишен план от 2013 до 2015 г. Какво предвижда той?

По този план се работи и в момента, в 2012 г. Но имайки предвид текущия бюджет и текущата година, от която почти 6 месеца изминават, насочваме усилията си към още по-добро справяне в бюджетната 2013 г. Затова вече работим за планиране на периода 2013-2015 г., в който НКЖИ ще бъде изцяло във възможности и компетентност, разполагайки с компетентен персонал да увеличи още повече ефективността на дейността и използването на материалите. Надяваме се да рехабилитираме и поддържаме повече километри железен път и да имаме още по-добри резултатите от 2012 г. , която е пилотна година за нас, в която стъпваме на плана за рехабилитация и поддържане  с налични средства, които не е необходимо да бъдат търсени и намирани, за да се плащат стари дългове, а вече могат да се използват по предназначение за качествено поддържане на железния път.

- Колко километра трябва да рехабилитирате според плана?

В момента залагаме и остойностяваме участъците от железния път, които ще се рехабилитират и ремонтират през следващите години. В края на календарната година до началото на следващата те вече ще бъдат предложени, одобрени, включени в бюджетната рамка и прогноза и ще бъдат одобрени под формата на титул/план. Всеки проект има наименование, описание на дължина, индикативна стойност, срок на изпълнение. Така във всеки един момент се знае НКЖИ какви дейности по текущо поддържане извършва, с колко средства, кой е изпълнител след проведена процедура по Закона за обществените поръчки и какъв резултат се очаква в края на рехабилитирането.

Тези процеси са както финансово обезпечени, така и целево и стратегически осмислени от ръководството, от експертите, инженерите и специалистите и анализи по разходи и ползи.

- Текущите ремонти и рехабилитацията на железопътните трасета или отсечки свързани ли са с жп проектите, които се изпълняват по ОП "Транспорт"?

Стратегията, която НКЖИ изготвя в момента, е за рехабилитация, поддръжка и нови инвестиции в железопътна инфраструктура единствено в рамките на закона за държавния бюджет в частта капиталов трансфер и инфраструктурни такси. Говоря за пряко поддържане на жп инфраструктурата, което се извършва с бюджет от инфраструктурни такси 90 млн.лв. Надявам се постъпленията от такси през 2013-2014-2015 г. да се увеличат. Но това ще стане не чрез увеличение на инфраструктураната такса като единична стойност, а от бъдещо увеличение на превозите на пътници и товари.  Нашата цел е да предоставяме по-добра услуга, която да привлече повече превозвачи и ползватели на жп инфраструктурата.   

- Какво очаквате от приватизацията на БДЖ "Товарни превози"?

Ние сме страничен наблюдател. Надяваме се приватизацията да се случи в  най-кратките срокове, които позволява законът и интересът на кандидат купувачите. За нас основно е превозвачът да може да разчита на добра инфраструктура, а ние да можем да започнем с него разговори за поетапното изплащане на натрупаните задължения от инфраструктурни такси. Искаме да можем да предоставяме капацитет, за да може превозвачът да работи в добри условия за увеличение на бруто и влак километрите, а ние да получаваме повече инфраструктурни такси, което ще се инвестират в поддръжка за още по-качествена услуга.

- Как ви се отрази намаляването на влакове от БДЖ?

Определено намаляването на пътническите влакове се отразява негативно върху приходите от инфраструктурни такси. Но аз смятам, че този политика ще претърпи корекция, след като колегите от БДЖ изцяло ще препланират и пребюджетират ползването на своите трасета. По този начин при увеличаване необходимостта от страна на населението за повече влакове  по определени дестинации, може би те ще възстановят спрени влакове по тези трасета. Мисля, че това е временен период на оценка от БДЖ.

- БДЖ става бенефициент по ОП Транспорт. Вие също имате заслуга. Европейската комисия постави условие да има инфраструктура за движение на влакове със 160 км в час, за да отпусне пари по ОП Транспорт за закупуване на нови влакове.

НК ЖИ прави каквото е по силите и възможностите й в рамката на държавния бюджет, за да изпреварва изоставането и да може да помага за правилното и добро развитие на железопътния сектор.

- Вие с БДЖ взаимно зависите един от друг и взаимно си помагате или пречите, ако това се случва.

НКЖИ и БДЖ сме партньори. В момента именно в духа на партньорството се стремим всеки в зависимост от компетенциите си устойчиво да спомага за развитието на железопътния сектор. Така че искрено се надявам да успеем да наваксаме забавянето, за да може изцяло железопътният сектор в годините 2013-2015  да има по-добро качество, по-добро ниво на предоставяне на услугата.

- Ще има ли финансов ресурс за тази стратегия за бъдещето?

Да, стратегията е облечена с финансов ресурс. Тя  се опира преди всичко на субсидията, която и в бъдеще ще се предоставя по Закона за държавния бюджет, на приходите от инфраструктурни такси и от капиталов трансфер. Изцяло приключвайки плана за административно и оперативно преструктуриране очакваме в края на 2014 г. НКЖИ да реализира икономия в рамките между 6,5 и 10 млн. лв. Тези средства ще послужат за повишаване на нивото на компетенция и на възнагражденията в НКЖИ. На нас ни е ясно, че не можем да очакваме от персонала да бъде  изключително ефективен и изключително добре работещ, ако не му се предоставят по-добри условия на труд и адекватни възнаграждения и работа. От този момент във всяка следваща година ще  заложим и ще реализираме поетапно увеличаване на възнагражденията. Според приноса на всеки един служител спрямо оперативното изпълнение на своите ангажименти, спрямо работата, която изпълнява, поемат и извършват в срок, съответно като качество и със съответните добри резултати, ще има индексиране на възнагражденията. В момента се изчислява с какъв процент и при какви финансови възможности. Рано е да се посочи точния размер. В първия възможен момент НКЖИ ще се опита да въведе индексирането в зависимост от икономията, която е реализирала преструктурирането на процесите си. Не можем да го дефинираме още от коя дата ще се случи и в какви размери, защото в момента експертите изчисляват до каква икономия ще достигнем и под каква форма и по какъв начин ще могат да бъдат премирани и подкрепяни добре представящите се служители в инфраструктурата.

Стратегията се базира върху бъдещото развитие, на база бъдещи по-добри резултати. Облечена е с финансов ресурс, който е прогнозно бюджетиран. Очаквам да се повишава компетентността на персонала и желанието за развитие.

- А провеждате ли обучения на персонала?

Ние го правим от 2010 година. Имаме план-бюджет за увеличение на компетентността на служителите. Подкрепяме повишаването на тяхната правоспособност, на техните компетенции, както административно, така и експлоатационно. Имаме Център за преквалификация на кадри. Той работи с едни от най-добрите експерти в железопътното строителство и поддръжка. Всеки, който има желание да подобрява нивото си на компетентност е добре дошъл да подаде заявление до Дирекция Човешки ресурси и да бъде обучен. Ние разчитаме на компетентността, ангажираността, на личния мотив за кариерно и професионално израстване на служителите и работниците на НКЖИ. Разчитаме, че квалифицираният служител ще знае с  какво може да допринесе както за корпоративната култура, така и за стратегията, която имаме за компания с висока финансова стабилност, добър имидж сред работодателите и с тенденция да станем едно от добрите като място за работа компании в България. Смятам че образованите и добри специалисти могат да се развиват не само в частната, но и в държавната сфера. 

- Как ще решите проблема с безплатните карти, провокиран от решение на ръководството на БДЖ "Пътнически превози"?

В НКЖИ имаме визията какво ще направим от началото на 2013 г. Сега картите са вече раздадени и успокоихме нашите служители, че тази година ще бъде период на уточняване, изясняване на необходими бройки и обособяване, може би, на маршрутни карти. Тези маршрутни карти ще бъдат от месторабота до местоживеене на служителите. Ние няма по никакъв начин да отнемем правата на служителите и работниците в компанията да пътуват безплатно до работните си места. Но ще им предоставяме по-гъвкаво ползване, на което служителите ще могат да разчитат. В момента има работна група, която работи по иницииране на предложения. Съвместно  с колегите от БДЖ ще достигнем до най-доброто решение както за тях, така и за нас. Никой няма да бъде ощетен. Целта е максимално да се оползотворяват ползите, но и  да няма излишно изхарчени средства. Служителите да са сигурни, че няма да им се възпрепятства работата. На тях  отново ще им бъдат предоставени възможностите, които им са необходими за прякото извършване на служебните им задължения.

Компанията се е ангажирала с решаване на проблема и в най-скоро време ще имаме предложение към колегите от БДЖ Пътнически превози.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg