До 5 години ни чака катастрофа с водата

Във ВиК сектора липсва административен капацитет, казва Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите /БАВ/

88 ~ 6 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Иванов, организирате форум за иновациите във ВиК сектора. Какво ще представите на него?

Идеята е на форума да се представят такива иновативни решения, които или са в процес на внедряване, или могат да бъдат внедрени в България с цел да прескочим една стъпка и да наваксаме изоставането в сектора. Трябва да се възползваме от ситуацията, а не да преследваме останалите страни. Можем да взимаме най-новите решения, които може да са малко по-скъпи, но ще дадат по-добри финансови резултати.

 

- При разпадащата се ВиК мрежа как ще стане това?

 Иновациите могат да дадат решения за по-бързо оправяне на разпадащата се мрежа.

 

-  Например?

Например дистанционното отчитане на водомерите е средство, което ще подобри отчетността, ще намали разходите за персонал и може да свие търговските загуби на дружествата. Онлайн ще могат да се наблюдават всички движения на водата в системата и когато има силен теч, веднага да се реагира. С това ще се намалят загубите.

А те влизат индиректно в цената на водата, защото разходите за пречистването на питейната вода, която после изтича безконтролно в почвата, всъщност плащат хората.

 

- Неотдавна потребител обърна внимание на интересен факт, който никога преди това не е поставян като въпрос. Защо във фактурите ни е записано, че колкото вода влиза в жилищата ни, толкова излиза като отпадъчна в канала и отива за пречистване. Има макар и малки количества, с които поливаме цветята, а част от питейната вода се усвоява от организма ни и т.н.  Явно хората си гледат фактурите и са забелязали, че цената на ресурса вода и неговата доставка расте по-бавно, отколкото за пречистване и отвеждане в канализацията?

Този въпрос възниква, защото все още няма лицензирани средства, които да измерват изходящата канална вода. Не, че е невъзможно да се намерят, сигурно е възможно, но те ще оскъпят услугата. И е прието принципно становище, че количеството, което се изразходва като питейна вода, би трябвало да е пропорционално на това, което се оттича. Не може да се изчисли точно, но разликите би трябвало да са малки.

 

- Кога новите правила за определяне на такса „водоползване” на две стъпала според потреблението ще влезе при определяне на цената на водата?

 

Тази такса не е основното съставно перо в цената на услугите. Успяхме да убедим министерствата на околната среда и на регионалното развитие да не я увеличават драстично.

Така че тя няма да се почувства много силно от гражданите. В цените ще се усетят по-скоро разходите, свързани с по-скъпия ток и горива.  Те  трябва да се отчитат, защото влияят силно на дейността на ВиК дружествата.

От факторите, които влияят на цената на водата  обаче, на първо място бих сложил инвестициите. Изключително наложително е да се правят инвестиции в системата, защото тя е в много критично състояние.

Намаляването на загубите не води непосредствено до намаляване на цените. Напротив, инвестициите за намалението на физическите  загуби на вода по мрежата трябва първо да се изплатят, а това ще отнеме доста време. Така че очаквам цените да растат, не да намаляват.

 

Новината, която ми казвате, не е добра за населението и за  бизнеса.

 Цените ни не са високи. Проблемът е в доходите на хората и че на ВиК услугата се гледа като на услуга, която не би трябвало да има много високи разходи. След като цените на електро- и топлоснабдяване, на телекомуникационните услуги са високи и са поели вече част от бюджета на хората, те решават, че като буфер ще използват ВиК услугите. Такова е мисленето и на държавата.  

 

- Може би защото водата е жизнена необходимост.

Явно, че може без вода, след като не отдаваме необходимото внимание на ВиК услугите. Чакаме до последно, да се срине системата, да останат градовете без вода...

 

- Сериозно ли ни очаква апокалипсис?

Ако не се предприемат спешни мерки, в най-добрия случай до 5 години проблемите с водата в България ще са катастрофални. Ние не поддържаме адекватно довеждащите водопроводи. Съществуващите пречиствателни станции не са в най-добро състояние. Липсата на инвестиции през годините ще се отрази изведнъж върху цялата  система.

 

- Как да си обясним, че когато можем да си помогнем с европейски пари, общини и кметове бавят стартирането на водните проекти и навсякъде по веригата пред тях възникват спънки, които изглеждат непреодолими.

Българската асоциация по водите /БАВ/  ще дискутираме тази тема на семинар на 3 декември. Каним кметовете да дойдат, можем да им помогнем да завършат проектите си.

Проблемът със закъснението започва още от липсата на готови проекти. Досега процесът беше забавен заради тях. След това   разглеждането на предложенията, корекцията.

В момента има сключени договори за финансиране за над 135% от средствата, отпуснати за водни проекти  от ОП „Околна среда“ и опира до общините да подготвят и проведат процедурите за възлагане на изпълнението.

На общините им липсва административен капацитет, за да придвижат бързо процедури, строителство. Във ВиК сектора липсва административен капацитет, защото през годините не е гледано системно на този въпрос. Не са обучавани достатъчно специалисти, не са задържани в България. Имаме много специалисти по света. Във всяка държава, в която съм ходил, винаги излиза по някой български ВиК специалист и казва, че е там от години и работи на високи позиции.

 

- Да не стане така, че в един момент дори да се забързат общините, да няма достатъчно изпълнители, които да поемат толкова много работа?

Ситуацията в момента е следната. Понеже досега бяха тръгнали малко процедури, те се оспорваха,  което много забавяше процеса.   

Сега ще се отвори толкова много работа, че няма да има капацитет в строителните компании да я поемат.  Говорих със строители, които ми казаха:  „Имам проекти на нивото на моя капацитет и  повече не мога да поема“.

Ситуацията не е планирана през годините. Не бих обвинил никого, сегашното правителство поема работата в движение. Но някои неща можеше и то да оптимизира. Казвал съм, че можеше малко повече да се централизират обществените поръчки. Най-малкото да се стандартизират заданията.

- Как да стане?

Не зная, не съм мислил по този въпрос. Да се вземе решение за поръчките в МРРБ или в МОСВ .

Приело се е, че общините ще са по-инициативни. Факт е, че това не е добра практика и трябва да се промени за следващия оперативен период.

С представители на парламента и на двете министерства бяхме на посещение в Румъния. Инициатор беше регионалното министерство.

Там ВиК операторите са бенефициенти и получават европейските средства. Те са направени преди 5 години. Във ВиК няма колебание дали дадена инвестиция трябва да се направи или не трябва да се направи. Щом в Генералния план е записано, значи тя трябва да се направи. Водният проект се подава от ВиК оператора, който има и юристи, и технически, и икономически персонал. Той е бенифициентът.

Попитахме ги как ще приемат, ако им наложат финансови корекции, които сега са много на мода. Те казаха: „Ние досега не сме имали корекция“. Което означава, че се справят добре.

 

- Как ще стане окрупняването  на сектора и прехвърлянето на активите?

Ако има воля, ще се случат нещата. Факт е, че малките ВиК оператори се справят трудно. Налага се да бъдат субсидирани  от държавата, което изкривява картината. Секторът преживява благодарение на такива инцидентни помощи от държавата, които са наложителни.

Примерно, община Панагюрище това лято беше без вода. Държавата отиде, извади пари от бюджета на МРРБ, за да се рехабилитира довеждащият водопровод. Теоретично това трябваше да се поеме от местното ВиК дружество.

Това естествено ще натовари цената. Примерът показва, че услугата е силно подценена и се живее „ден до пладне”. Чакаме да рухне всичко, за да дойде някой да ни помогне. Трябва да преодолеем тази практика.

 

- Според Водната стратегия и новия закон за водите довеждащите водопроводи ще станат държавна собственост, за да може държавата да се погрижи за съоръженията.

Те ще станат държавна собственост, но ще си останат във ВиК дружествата. Според мен в генералните планове тези водни съоръжения трябва да бъдат записани като приоритетни и да се намерят някакви иновативни техники, с които да се рехабилитират бързо .

 

Подкрепи Economic.bg