Доходите растат с 15% през 2012 г.

Разходите обаче са се повишили повече - с 16%

80 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Годишният общ доход на лице от домакинство през миналата година се е повишил с 15.3% до 4541 лв., сочат данните на Националния статистически институт.

Текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от предприемачество и продажба на имущество са с най-голяма тежест при дохода, като формират 95.3% от него. Останалата част от дохода - 4.7%, се дължи на приходи от заеми, кредити и спестявания. Само работната заплата е формирала 52.7% от общия доход на домакинствата, а през 2011 г. делът й е бил 51.8%.

През 2012 г. българските домакинства са изразходвали средно на едно лице 4058 лв. Повишението на годишна база е 16.1%.

Основната част - 83.5% традиционно са похарчени за задоволяване на потребностите, а 15.8% - за плащане на данъци и други разходи. За храна са използвани 1355 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна намалява от 36.2% през 2011 на 33.4% през 2012 г. С 26% обаче се увеличават разходите за жилище, вода, електроенергия и горива. Увеличение има и при харчовете за здравеопазване (с 8.2%), за транспорт (с 24.4%) и съобщения (с 10.5%).

Променила се е и структурата на потреблението на българските домакинства. През последната година се намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 5.6 кг и през 2012 г. тя достига средно 101.1 кг на лице от домакинството.

Повишава се консумацията на безалкохолни напитки, кисело мляко, картофи, месни продукти, сирене и кашкавал. Известно понижение се наблюдава при консумацията на прясно мляко, плодове и зеленчуци.

Повишава се потреблението на цигари от 547 броя на лице през 2011 г. на 601 броя през 2012 г. величава се и потреблението на алкохолни

напитки -  от 23.2 литра през 2011 г. на 26.3 литра на лице от домакинство през 2012 г., сочат още данните на националната статистика.

Подкрепи Economic.bg