Доходността по 3-годишните ДЦК намаля до 1.24%

Инвеститорите подадоха близо 4 пъти повече поръчки от одобреното количество от 40 млн. лв.

112 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Доходността по 3-годишните левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 30 януари 2016 година намаля до 1.24%, става ясно от резултатите от проведения аукцион за продажба на съкровищни облигации. От Министерство на финансите съобщиха, че постигнатата доходност е най-ниската от януари 2013 г., като спрямо предходния аукцион през юли 2013 г. стойността й намалява 40 базисни точки. През юли доходността беше 1.64%.

На вчерашния аукцион бяха предложени и одобрени книжа на стойност 40 млн. лв. Поръчките бяха за 155.35 млн. лв. Коефициентът на покритие от 3.88 е най-висок за всички аукциони, проведени за тази емисия, похвалиха се от МФ.

Най-голямо количество ДЦК придобиха гаранционни и договорни фондове - 64.47%, следвани от банки - 30.63% и пенсионни фондове - 4.90% процента. След последния аукцион общият обем на емисията в обращение е 155 млн. лв.

Спредът спрямо германските бенчмаркови облигации в този матуритетен сегмент е 1.14%, което е най-ниската стойност на показателя от пускането на емисията в обращение през януари 2013 г.

Постигната доходност на аукциона е по-ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави, като Словения (4.23%), Унгария (2.91%), Румъния (2.25%), Турция (2.19%), Литва (1.44%), Италия (1.43%) и Испания (1.40%).

Подкрепи Economic.bg