Доходността по българския дълг намаля до 3.43%

Понижението на последния аукцион е 20 базисни точки

84 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Доходността по бенчмарковата 10.5-годишна държавна облигация се понижи с с 20 базисни точки до 3.43%. Това стана ясно след последния проведен аукцион от Министерство на финансите (МФ) за продажбата на съкровищни книжа с падеж 9 юли 2023 г.

На вчерашното преотваряне на бенчмарковата емисия бяха продадени книжа за 50 млн. лв., като участниците подадоха поръчки за близо 2 пъти по-голям обем. След последния аукцион общият обем на емисията в обращение достигна 200 млн. лв.

Най-голямо количество ДЦК придобиха банките - 44.72%, следвани от застрахователните дружества - 25.40%, пенсионни фондове - 20.68%, инвестиционни посредници - 6% и други инвеститори - 3.20%.

От финансовото министерство се похвалиха още, че постигната доходност по българската дългосрочна облигация, е под доходността на дълговите книжа със сходни характеристики на държави-членки на Европейския съюз и региона: Турция (6.21%), Словения (5.77%), Португалия (5.45%), Унгария (5.03%), Румъния (4.86%), Испания (4.29%), Италия (4.10%), Ирландия (3.50%).

Доходността по българската облигация е съпоставима с тази на Литва и Полша. В допълнение, постигната доходност на аукциона е под стойността на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на сближаване на България за април 2013 г., който е 3.47%.

Подкрепи Economic.bg