Дружествата на "Булгартабак" с по-висока печалба

Неконсолидираният резултат на холдинга намалява заради липсата на дивиденти

Основните фабрики в групата на тютюневия холдинг "Булгартабак" са реализирали по-висока печалба през деветте месеца от началото на годината, съобщиха от компанията-майка.

Предприятието "Благоевград - БТ" АД отчита положителен финансов резултат от 18.57 млн. лв. за януари-септември 2012 г., спрямо 2.06 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година. Фабриката "София - БТ" АД е с печалба от 19.56 млн. лв. за деветмесечието на тази година, а в края на септември 2011 г. положителният финансов резултат беше 3.66 млн. лв.

"Добрите резултати до голяма степен се дължат на благоприятната ситуация на международните валутни пазари, която се отличава с по-висок курс на долара спрямо българския лев през деветмесечието на 2012 г.", обясняват резултатите от "Булгартабак".

Тютюнопреработвателното дружество "Плевен-БТ" АД отчита печалба от 3.93 млн. лв., спрямо 1.49 млн. лв. за деветмесечието на миналата година. Около 95% от реализацията на плевенската фабрика е в рамките на дружествата от групата на "Булгартабак".

Самият холдинг е с 11.16 млн. лв. положителен финансов резултат. За сравнение - през януари-септември 2011 г. "Булгартабак" имаше печалбата от 34.71 млн. лв. 32.04 млн. лв. от нея обаче бяха благодарение на приходите от дивиденти. През изтеклата година нито едно от дружествата в групата не разпредели дивидент.

Коментари: 0