Държавата ще плаща на работодателите да наемат млади хора

Предвижда се до края на годината да се осигури заетост на 300 млади хора

88 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Правителството одобри промени е Националния план за действие по заетостта през 2013 г., които ще осигурят възможност за откриване на работни места на младежи до 29-годишна възраст, които нямат трудов стаж, съобщиха от правителствената пресслужба.

Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на заетостта, с който се въведоха нови насърчителни мерки в подкрепа на заетостта на младите хора. Една от тях е предоставяне на средства на работодатели, които разкриват работни места за младежи, завършили средно или висше образование и без трудов стаж. Те ще бъдат наемани според тяхното образование или квалификация.

Предвижда се до края на годината да се осигури заетост на 300 млади хора. Средствата в размер на близо 104 хил. лв. са осигурени чрез разпределяне на резерва по Националния план. Периодът на субсидиране е от 6 до 18 месеца, като размерът на сумите ще нараства от 30 на сто за първите шест месеца, на 50 на сто от седмия до дванадесетия месец, включително и 75 на сто за оставащия период.

Младите хора у нас са сред най-уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много трудности при намиране на работа. Броят на младежите до 24-годишна възраст, регистрирани в бюрата по труда към края на юли тази година са 34.4 хил. души, като 63.6% от тях са без квалификация, а 7.9% са вишисти.

Подкрепи Economic.bg