Държавните сгради със задължителна застраховка „земетресение“

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавната собственост, които предвижда задължително застраховане срещу природни бедствия и земетресения

540 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Държавните сгради ще бъдат застраховани задължително срещу природни бедствия и земетресения. Тази промяна в Закона за държавната собственост беше приета днес на първо четене в парламента. Промените определят минимален обем на покритите при задължителното застраховане на застроените имоти - публична държавна собственост.

Предвижда се нормативно изискване за включване на застрахователните рискове „природни бедствия" и „земетресение" към задължителните и към момента застраховки. В по-голямата си част застрахователните компании поставят риска „земетресение" извън обхвата на застраховките, покриващи риск от природни бедствия. За да бъде покрит и този риск се налага заплащане на допълнителна премия.

Предвиденото изрично изискване за минимален обхват на посочените застраховки, а именно - срещу природни бедствия и земетресение се предлага с цел да се гарантира по-висока защита на обществения интерес чрез защита на застроените имоти - публична държавна собственост, съобразявайки тяхното предназначение - за трайно задоволяване на обществените потребност.

Подкрепи Economic.bg