Две жалби в съда срещу строежа на "Южен поток"

Те са от Радан Кънев и Сдружение "Граждански лига за България"

Две жалби в съда срещу строежа на
176 ~ 2 мин. четене

Към 14,00 ч. днес са подадени две жалби срещу решението на бившия регионален министър Десислава Терзиева за стореж на съоръжения от "Южен поток" в местността Паша дере. Те са от името на Сдружение "Гражданска лига за България" и от името на Радан Кънев от Реформаторския блок. Това обявиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие.

И двете жалби оспорват както законосъобразността на издаденото разрешение за строеж на газопровода "Южен поток", така и предварителното му изпълнение, се посочва в прессъобщението на ведомството.

Във връзка с повишения обществен интерес към въпроса за евентуални бъдещи действия на министъра на регионалното развитие относно издаденото разрешително за строеж на подобекти по газопровода "Южен поток" от ведомството отговарят, че "съгласно действащото законодателство министърът не може да отмени сам издаденото разрешение за строеж".

"Според Закона за устройство на територията дори и в хипотезата на подадена жалба, министърът на регионалното развитие няма законови правомощия да преразгледа въпроса и да оттегли сам издадения акт", се посочва още в съобщението.

Разрешението за строеж беше подписано от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на 31 юли и публикувано в Държавен вестник на 5 август.

Предварителното изпълнение е можело да се обжалва в 3-дневен срок, докато за самото разрешително за строеж срокът е 14-дневен.

В тази ситуация единственият компетентен орган, който може да се произнесе дали строителното разрешение е законосъобразно, е Върховният административен съд.

"В хода на съдебното производство съдът преценява дали жалбата е подадена в законоустановения срок, дали е от заинтересувано лице и дали е основателна", уточняват от МРР", като допълват, че срещу разрешителното за строеж може да бъде подаден и протест от прокурор.

Коментари: 0