ЕК: Всички АЕЦ трябва да подобрят безопасността си

Няма повод за затваряне на атомни централи в Европа, но сигурността им трябва да бъде подобрена, заключи Комисията

156 ~ 2 мин. четене

Въпреки откритите в безопасността, няма повод за затваряне на атомни електроцентрали, намиращи се на територията на ЕС. Това е заключението на днешното съобщение на Европейската комисия относно резултатите от изпитванията на аварийни натоварвания на атомните централи.

Направените изпитания показали, че не всички стандарти за безопасност, препоръчвани от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), и не всички най-добри международни практики се прилагат във всички държави членки. От пресслужбата на ЕК поясниха, че все пак ще бъдат пропоръчани по-нататъшни подобрения на показателите на безопасността за почти всички европейски атомни централи.

Комисията ще следи отблизо изпълнението на препоръките и в същото време ще предложи законодателни мерки за по-нататъшно повишаване на ядрената безопасност в Европа.

„Изпитванията на аварийни натоварвания показаха в какво сме добри и къде трябва да търсим подобрение. Изпитванията бяха сериозни и бяха успешни. Като цяло положението е удовлетворително, но няма място за самодоволство. Всички участващи органи трябва да работят, за да гарантират, че във всяка една атомна електроцентрала в Европа се прилагат най-високите стандарти за безопасност. В интерес на безопасността на нашите граждани", заяви еврокомисарят по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер. 

Националните регулаторни органи ще изготвят и до края на 2012 г. ще предоставят национални планове за действие с график за изпълнение. В началото на 2013 г. тези планове ще бъдат подложени на партньорски проверки, за да се потвърди, че препоръките от изпитванията на аварийни натоварвания се прилагат адекватно и по прозрачен начин в цяла Европа. Комисията възнамерява да докладва за прилагането на препоръките от изпитванията на аварийни натоварвания през юни 2014 г. при пълно партньорство с националните регулатори.

В началото на 2013 г. Комисията ще представи преработен вариант на настоящата директива за ядрена безопасност. Предложените изменения ще бъдат съсредоточени върху изискванията за безопасност, задачите и правомощията на регулаторните органи в областта на ядрената енергетика, прозрачността, както и върху наблюдението.


Ще последват допълнителни предложения относно застраховането и отговорността за ядрените обекти и относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храни и фуражи. Процесът на изпитване на аварийни натоварвания също така подчерта необходимостта от допълнителна работа върху ядрената сигурност, за която основната отговорност носят държавите членки.

След аварията във Фукушима през март 2011 г. Европейският съвет призова за изчерпателни и прозрачни оценки на риска и безопасността на всички атомни електроцентрали в ЕС.

Подкрепи Economic.bg