ЕК наказва България в пет области

Става дума за околната среда, здравеопазването, правосъдието, рибарството и транспорта

Правни последици

ЕК наказва България в пет области
172 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Европейската комисия (ЕК) започна наказателни процедури срещу България в цели пет области, стана ясно днес. Изпълнителният орган на Европейския съюз (ЕС) предприе правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС.

Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията. Мерките към България са в следните пет сектора: околна среда, здравеопазване и политика за потребителите, правосъдие, морско дело и рибарство, както и транспорт.

Околна среда

Брюксел иска от България и Латвия да подобрят защитата на гражданите от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ПЧ10). Тези фини частици могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Частиците са резултат от емисии от промишлеността, автомобилите и домашното отопление.

Според Брюксел страната не е взела необходимите мерки за защита на здравето на гражданите и иска от тях да предприемат насочени към бъдещето, бързи и ефективни действия, за да спазят съответните норми възможно най-скоро.

Укрепване на правата на потребителите

Европейската комисия е загрижена, че България все още не е транспонирала директивата за правата на потребителите в националното си законодателство. Срокът за транспониране на директивата изтече на 13 декември 2013 г., а националното законодателство трябваше да започне да се прилага от 13 юни 2014 г.

Директивата за правата на потребителите съдържа набор от основни права, които засилиха защитата на потребителите в рамките на ЕС. Той включва повишена прозрачност на цените, забрана на допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи линии и на предварително отбелязани с отметка полета в интернет, както и удължаване на периода (от 7 на 14 дни), през който потребителите могат да се откажат от договор за покупка.

Права на пациентите

Комисията изпрати официално искане до 12 страни, сред които и България, да съобщят за пълното транспониране на директивата за правата на пациентите да получават здравно обслужване в друга държава членка и да искат възстановяване на разходите за него в своята държава членка.

Страните ще разполагат с два месеца, за да информират Еврокомисията за мерките, които са взели, и ако съответните мерки не бъдат съобщени, комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

Единно европейско небе

Брюксел призова 18 страни от ЕС, сред които и България, да предприемат решителни действия за общо управление на въздушното пространство. Страните, които членуват в шест различни функционални блока въздушно пространство, трябва да подобрят своите блокове.

Функционалните блокове въздушно пространство представляват общо въздушно пространство, организирано според потоците на трафика, а не според държавните граници. Те са решаваща стъпка към по-ефикасна, по-евтина и по-малко замърсяваща система на въздухоплаване в Европа, отбелязват от Еврокомисията.

Електронен обмен на информация в областта на рибарството

Европейската комисия изпрати още официално искане до България, Гърция и Словения да осигурят пълно спазване на Регламента на ЕС за контрол на рибарството, по-специално на задълженията за осигуряване на пряк електронен обмен на съответна информация в областта на рибарството с другите държави членки.

Държавите членки трябва да създадат необходимите системи, които им позволяват да обменят по електронен път данни за рибарството. Липсата на такава система може да възпрепятства корабите от други страни да упражняват правото си да извършват риболовна дейност в тези три страни и да разтоварват или продават риба на тяхна територия.

 Подкрепи Economic.bg