ЕК отпуска 100 млн. по програма „Бъдещият интернет”

Финансиране от комисията ще получат 1000 иновативни компании

Автор: Божидара Иванова

Европейската комисия (ЕК) предоставя 100 млн. евро за нови технологични предприятия и иновативни дружества, съобщи инфоrмационният технологичен сайт TechNews. Финансиране от комисията ще получат 1000 иновативни компании в рамките на програмата за публично - частно партньорство „Бъдещият въпрос”. Идеята е да бъдат разработени приложения и други цифрови услуги в области като транспорт, здравеопазване, интелигентни системи, енергетика и медии.

„Нуждаем се от повече иновации и по-значителна цифровизация на икономиката в Европа, а основната предпоставка за това е наличието на по-добри условия за нововъзникващите предприятия. Не даваме празни обещания, а действително инвестираме”, каза заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, като припомни, че на конференцията Le Web в Париж през декември е обещала конкретни действия.

Финансирането ще се извършва чрез 20 консорциума, сред които екипи от интернет средата, включително бизнес ускорители, платформи за публично набиране на средства в интернет, инвеститори на рисков капитал, помещения за работещите извън традиционните бюра лица, регионални организации за финансиране, технологични компании и сдружения на малки и средни предприятия (МСП).

Комисията ще подбира подходящите консорциуми в зависимост от начина, по който възнамеряват да оптимизират икономическото въздействие от финансирането в интернет средата. Всички услуги и приложения ще се създават на базата на технологии, разработени в рамките на програмата „Бъдещият интернет”.

Коментари: 0