ЕК заведе две дела срещу България и я заплаши с още три

Страната ни ще дава обяснения за цифровизацията и вътрешния енергиен пазар

132 ~ 2 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Три предупреждения и две известия за започнати съдебни процедури получи днес България от Европейската комисия. Болезните за страната ни теми се оказват цифровизацията, вътрешния енергиен пазар, влошеното качество на въздуха, промишлените емисии и енергийните характеристики на сградите.

След полученото преди месеци предупреждение, днес Брюксел реши  да заведе дело срещу България  заради издаването на разрешения за цифровия радиочестотен спектър. Критиките са насочени към проведените през 2009 г. конкурсни процедури, за които ЕК счита, че са недостатъчно открити и недискриминационни.

С дневна глоба от близо 8500 евро на ден е заплашена страната ни заради нарушаване на евроизискванията по отношение на вътрешния енергиен пазар. И по тази тема Комисията е сезирала Съда на ЕС. Освен България, обвинени, че не са приложили изисквания на третия енергиен либерализационен пакет, са и Естония и Великобритания.

Комисията изпрати мотивирани становища до България, Гърция, Италия и Португалия относно изпълнението на Директивата за енергийните характеристики на сградите.  Новите правила трябваше да бъде приложени до 9 юли 2012 г. Според едно от изискванията ържавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще са така наречени „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия". Ако не бъдат взети мерки, ЕК ще предяви иск до два месеца.

Последно предупреждение бе получено и заради влошеното качество на въздуха. България, Латвия и Словения бяха призовани незабавно да се заемат с този продължаващ проблем, който всяка година взема повече жертви отколкото пътнотранспортните произшествия, предупреждават от ЕК.

Комисията изрази загриженост и че България все още не спазва таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия. Съгласно Договора за присъединяване таваните се прилагат от 2008 г., но досега те са били превишавани всяка година, за която са представени данни, а и прогнозите за 2012 г. показват, че България отново ще превиши таваните за емисии на азотен оксид и прах, заявиха от Брюксел. Страната ни има два месеца, за да даде своя отговор на ЕК, след което Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

Подкрепи Economic.bg