ЕС ще инвестира иновациите с ваучери

Този начин на финансиране ще важи за научни разработки, иновации и бързорастящи фирми

Автор: Божидара Иванова

Оператовна програма „Иновации и конкурентноспособност” ще получава европари под формата на ваучери през новия програмен период  от 2014 до 2020 г., съобщи вестник „Труд”. Опростеният начин на финансиране няма да важи за всички схеми, а само за научни разработки и иновации, за въвеждане на нужни за износа сертификати, както и за подпомагане на бързорастящи фирми. Целта е да се подобри връзката между бизнеса и науката.

Идеята е компаниите да получават документ, който удостоверява, че разполагат с определен ресурс от европрограмата. С ваучера те ще могат да отидат при доставчика на нужното им оборудване или услуга и да си ги поръчат, без да е необходимо да набират задължителните три оферти за доставка. След това документът ще бъде одобрен от министерство на икономиката.

Компаниите ще имат възможност да поръчват разработване на дизайн, на нови продукти и пазарни проучвания. Ваучери ще се предоставят и за трансфер на технологии. Моделът ще се прилага и за финансирането на инвестиции на бързорастящи фирми, които по данни на министерството са около 6% от всички малки и средни предприятия, но дават 40% от добавената стойност.

Програмата предвижда финансиране на компании от всички сфери. Предвижда се процедурите за кандидатстване по оперативни програми да бъдат опростени, като целта е да се получават по-лесно европари в периода 2014-2020 г.

Коментари: 0