ЕС търгува все повече с Латинска Америка

За деветмесечието на 2012 г. България отчита 163 млн. евро дефицит от търговията си със страните от региона

172 ~ 1 мин. четене

Международната търговия на стоки на Европейския съюз (ЕС) с общността на латиноамериканските и карибските страни (CELAC) през последните години показва стабилен растеж между 2003 и 2008 г., рязък спад през 2009 г. и силно възстановяване след това, показват данни от Евростат.

Износът на ЕС към CELAC е нараснал от 66 млрд. евро през 2009 г. до 90 млрд. евро през 2010 г. и 101 млрд. евро през 2011 г. Вносът се е увеличил от 75 млрд. евро през 2009 г. до 113 млрд. евро през 2011 г.

Между 2003 г. и 2011 г. ЕС отчита търговски дефицит със CELAC. Стойността му в края на 2011 г. е 12 млрд. евро.

Първите девет месеца на 2012 г. показват продължителен растеж на търговията на ЕС със CELAC, като износът нараства по-бързо от вноса.  Продадените от Съюза стоки се увеличават с 16% до 87 млрд. в края на септември 2012 г. Вносът нараства с 2% на годишна база до 87 млрд. евро.

Дефицитът на България по отношение на търговията със CELAC достига 163 млн. евро в края на септември 2012 г. Година по-рано отрицателното търговско салдо беше 89 млн. евро.

Подкрепи Economic.bg