EVN не иска повишение на цените за крайните клиенти

Вариантите, при които се увеличават цените за крайните клиенти, считаме за неприемливи от гледна точка на защита на техните интереси, отбелязват от електроразпределителното дружество

132 ~ 2 мин. четене

Електроразпределителното друждество EVN България Електроснабдяване внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия за тримесечен период от 1 април до 30 юни 2013 г., съобщиха от компанията. В заявлението се предлага решението на ДКЕВР да не води до повишение на цените за крайните клиенти.

„Вариантите, при които се увеличават цените за крайните клиенти, считаме за неприемливи от гледна точка на защита на техните интереси“, заяви Йорг Золфелнер, председател на управителния съвет на EVN България Електроснабдяване.

Експертите на EVN считат, че с последното ценово решение от 5 март 2013 г., ДКЕВР не е отчела всички възможности, които законодателят е предоставил, като се е ограничила единствено до намаляване на размера на технологичните разходи на операторите на електроразпределителни мрежи.

От ЕРП-то отбелязват още, че от ДКЕВР не са взели под внимание изключително важното обстоятелство за некомпенсирани средства от Националната електрическа компания (НЕК) към дружеството в размер на близо 125 млн. лв, натрупани за периода от юли 2012 г. до февруари 2013 г. „Тези средства са натрупани вследствие на задължението, което EVN България Електроснабдяване има, за задължително изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), на енергия от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия както и предвид променения компенсаторен механизъм, по който става това изкупуване. Въпреки многократното уведомяване за тези обстоятелства от наша страна ДКЕВР не взе под внимание, че до 30.06.2013 г. общият размер на задължението ще надхвърли 222 млн. лв”, отчитат още от дружеството.

Както не веднъж EVN България Електроснабдяване е заявявало, дружеството не е против „зелената“ енергия, а е против действащия механизъм, по който се компенсира дружеството за натрупаните разходи от задължителното изкупуване на енергията от ВЕИ и който превръща компанията в безлихвен кредитор на енергийната система на България.

„Съществува необходимост от ревизия на резултатите за постигнатата цел от 16% енергия от ВЕИ в брутното национално потребление, предвид инсталираните мощности за производство на енергия от ВЕИ, които само на лицензионната територия на дружеството надвишават 600 MW”, се посочва още в съобщението на ЕVN до медиите.

 

Подкрепи Economic.bg