ЕВН регистрира първа загуба от зелена енергия

Компанията отчете отрицателен финансов резултат от 80.3 млн. лв. през третото тримесечие

Австрийското електроразпределително дружество, което обслужва клиентите в Югоизточна България "ЕВН България електроснабдяване" е отчело загуба от 80.3 млн. лв. през третото тримесечие. От дружеството изтъкнаха като причина възобновяемата енергия, която задължително трябва да изкупуват на преференциални цени.

Досега компанията не беше реализирала загуба от тази дейност, тъй като Националната електрическа компания възстановяваше почти напълно средствата на електроразпределителните дружества. Това обаче доведе до загуби за НЕК от 150 млн. лв. през 2011 г.

Поради тази причина в средата на годината Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определи нова методика за компенсиране на разходите за закупуване на зелена енергия. По този начин освен НЕК, ЕРП-тата също бяха натоварени с покриването на разходите за преференциалните тарифи на зелената енергия. Заради новата методика от ЕВН алармираха още през август, че недостигът от необходими парични средства ще продължи да расте, което ще доведе до сериозни затруднения за компанията да изпълнява задълженията си.

От въвеждането на новата методика най-ощетена обаче се оказа ЕВН, на чиято територия през последните месеци бяха инсталирани най-много фотоволтаични мощности. По данни на компанията за периода юли - септември 2012 г. в Югоизточна България са произведени общо 250 087 мегаватчаса електроенергия. "Този период се характеризира с връх на произвoдството на енергия от ВЕИ централи, присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България", коментират от компанията. На 1 септември от 13:00 ч. до 14:00 ч. ЕВН е отчела "товар'' от възобновяема енергия в мрежата от 385 мегавата, което се равнява на 38% от цялото електропотребление на всички клиенти на компанията посочват оттам.

Коментари: 0