Единствено в България жените на управленски постове намаляват

Проучване на Европейската комисия показва, че в Европа дамите в управителните съвети на дружества, допуснати до борсова търговия са се увеличили до 15.8%

60 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Броят на жените в Европа, които са в управителните съвети на дружества, допуснати до борсова търговия се увеличава. Това показват последните данни на Европейската комисия (ЕК), изнесени днес. Новите цифри показват нарастване до 15.8% спрямо 13.7% през януари 2011 г.

От ЕК отбелязват, че увеличение на дела на жените в управителните съвети има във всички държави на ЕС с изключение на България, Полша и Ирландия.

България обаче е единствената държава, в която се наблюдава значително намаление (с 4 процентни пункта), докато в Полша и Ирландия няма промяна в броя на жените в управителните съвети, които се запазват съответно на 12% и 9%.

Според ЕК увеличеният дял на жените в управлението в Европа се дължи на приетото на 14 ноември 2012 г. предложение, с което се въвежда цел от 40% за броя на избраните по заслуги жени в управителните съвети. "Увеличението е отражение също така на резултатите от дискусиите на високо равнище в ЕС относно необходимостта от законодателство, с което да се урежда броят на жените в управителните съвети", се казва в съобщението.

Там се посочва още, че държавите, в които се прилага законодателство с квоти, са движещата сила за промяна. Най-голямо увеличение, изразено в процентни пункта, беше регистрирано в Италия (4.9 процентни пункта, с които общият процент става 11 %). Там скоро беше приет закон, с който се изисква до 2015 г. в дружествата, допуснати до борсова търговия, и в държавните дружества 1/3 от членовете на управителните и надзорните съвети да бъдат жени.

Пример е даден и с Франция, в която през 2011 г. беше въведен закон, който задължава в управителните съвети на всички най-големи дружества, допуснати до борсова търговия, да има повече от една жена. Понастоящем жените представляват 25% от членовете на управителните съвети на дружествата, включени във френския борсов индекс CAC 40. Увеличението е с 2.8 процентни пункта в периода януари-октомври 2012 г.

През март 2012 г. Европейската комисия публикува последния си годишен доклад за участието на жените в процеса на вземане на икономически решения. Следващият пълен доклад ще бъде публикуван през април 2013 г. Днешните средносрочни цифри бяха събрани през октомври 2012 г. и бяха сравнени с данните от януари 2012 г. Всички данни могат да бъдат намерени онлайн.

Подкрепи Economic.bg