Екологичен съвет решава за строителството над Банско

Разглеждането на предложението на общината за промени в плана за управление на Национален парк "Пирин" ще е на 19 февруари

108 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Висшият експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) ще решава дали да се разреши строителство в буферната зона на Национален парк "Пирин" на 19 февруари. Тогава съветът ще обсъди писменото предложение на община Банско за промени в плана за управление на парка. Това е второто подобно предложение, след като първото беше върнато.

В зоната има 1004 хектара, които са определени за туризъм. Териториите са вписани в териториално устройствения план на общината. От тях 99.5 хектара са дадени на концесия за развитие на ски зоната в Банско през 2001 г. При изграждането на ски писта "Бъндеришка поляна", седалкова въжена линия и ски писта "Железни мост-Платото", се излиза извън определената от концесионния договор площ. Като ски зона в момента се ползват 164 хектара. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова възложи да се направи измерване, което потвърди нарушението на концесията.

По съвет на органите за наблюдение на обектите в списъка на световното културно и природно наследство на Юнеско, в който е включен парк "Пирин", през 2010 г. от него са изключени териториите с пистите и въжените линии, както и 1004 хектара, определени като туристическа зона. Тези земи са обявени за буферна зона на парк "Пирин", който е с площ от 40 356 хектара.

В момента с проект, финансиран по ОП "Околна среда" се изготвя нов план за управление на парка, който ще бъде готов до 2014 г. Той ще определи точните граници на парка и на буферната зона, както и режимите на ползване на защитената територия.

Предложението на община Банско за промени в плана за управление касае промени на режимите в зоната за туризъм, където да се разреши строителство на сгради и съоръжения. В него няма конкретни инвестиционни намерения. Такива може да се появят, ако проектът на Банско бъде одобрен от екологичния съвет и от Министерски съвет (МС). Когато се появят инвестиционни намерение те ще подлежат на всички видове екооценки - ОВОС и оценка за съответствие по "Натура 2000".

На кръгла маса в София, организациите от коалицията "За да остане природа в България" изразиха опасенията си, че освен за нови писти и лифтове ще се отвори врата за строителство на хотели и други сгради и съоръжения в буферната зона. Това е второто предложение по Плана за управление на парк Пирин. Първото не отговаряше на изискванията на нормативната уредба и бе върнато от Нона Караджова.

Екологичният съвет може да поиска промени в предложението на община Банско. Ако той прецени, че някои дейности не са в съответствие с изискванията на законодателството към туристическата зона като буферна, може да ги изключи, каза Николай Бечев от Национална служба за защита на природата към МОСВ.

Готов е правно-икономическият анализ, който посочва възможности за решаване на проблема с нарушаването на концесията на "Ски-зона Банско" и надхвърляне на нейната договорена площ. МОСВ възложи изследването, след като не постигна решение при преговорите си с концесионера - дружество между "Юлен" и община Банско.

Подкрепи Economic.bg