Екоорганизации против субсидии за изкопаеми горива

Значителни европейски средства щели да отидат за шистов газ и технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Европейските лидери да не допуснат отпускането на субсидии за използването на изкопаемите горива със средствата предвидени за следващия бюджет на ЕС, призоваха  неправителствените организации CEE Bankwatch Network и Приятели на земята, Европа (Friends of the Earth, Europe) в отворено писмо до Съвета на държавите членки на ЕС. Две проекторазпоредби в рамките на регламента за Европейския фонд за регионално развитие магота да проправят пътя за проекти, свързани с петрол, газ и въглища или въглеродно интензивни технологии  като улавяне и съхранение на въглероден двуокис и експлоатацията на шистов газ, се опасяват екологичните организации.  Значителна част от европейските средства в бъдещия европейски бюджет са заделени по предложение на Комисията за мерки за декарбонизиране на европейската икономика и с цел да допринесат за постигането на дългосрочните цели на ЕС по отношение на климатични промени. Вместо това, бюджетът на ЕС трябва да бъде инвестиран в мерки за енергийно спестяване и преход към възобновяеми енергийни източници.

Коментари: 0