Експерт на ИПИ: Законовите промени само ще качат лихвите

Поправките в Закона за потребителския кредит го правят недостъпен, казва Калоян Стайков

Автор: Economic.bg

По-високи лихви и по-труден, а за мнозина дори невъзможен, достъп до кредити. Такива ще се последиците от промените в Закона за потребителския кредит, твърди Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ), цитиран от българската редакция на Deutsche Welle (DW).

По думите му подобни промени внасят допълнителен риск в системата, ефектът за банките ще е негативен и те ще бъдат принудени да го прехвърлят върху потребителите. „Промените ще доведат до по-високи лихви и по-затегнато отпускане на кредити, а кредитополучатели с недобро кредитно досие и с по-малки възможности ще бъдат изолирани от пазара и съответно принудени да търсят средства на други места”, констатира Калоян Стайков.

Той даде пример с премахването на таксите за одобрение, усвояване и управление на кредита: „За да компенсират административните си разходи по кредита, банките ще начислят тези такси към лихвата, поради което тя ще нарасне”.

Подобен ще е и ефектът от промяната на методиката за определяне на лихвения процент, който е съставен от базов лихвен процент (фиксиран) и надбавка (плаваща). В бъдеще двата компонента се запазват, но разменят местата си - надбавката става фиксирана, а базовият лихвен процент - плаващ, с описано в договора обвързване с пазарни индекси като LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR. „Което обаче не означава по-ниски лихви. Понеже в сравнение със своите западноевропейски колеги българските банки работят в по-рискова среда и се финансират на по-висока цена, те най-вероятно ще завишат максимално фиксираната добавка. А и тези индекси сега са на най-ниските си нива, тъй че в дългосрочен план перспективата е една: нарастване на лихвата”, казва Стайков.

Калоян Стайков посочва, че в дългосрочен план потребителите ще се сблъскат и с ефекта от отпадането на наказателната такса при предсрочно погасяване на ипотечните кредити. „Обратното действие на тази промяна за вече отпуснатите кредити пък е абсурдно. Теоретично тя би трябвало да даде възможност на някои кредитополучатели да рефинансират изгодно задълженията си, като се прехвърлят в банка с по-добра оферта”, казва той. Според него обаче не е ясно колко биха се възползвали от тази възможност, тъй като тя означава и сериозни разходи - за нотариални заверки, оценки на имоти.

Експертът е на мнение, че компенсация на риска от предсрочно погасяване, банките ще трябва не само да повишат лихвите и таксите, но и да станат по-предпазливи и консервативни: „Което за новите им клиенти ще означава по-скъп кредит при по-затегнати условия”.

Според него не е истина и твърдението на законодателите, че отпадането на наказателната такса се налага заради европейска директива. „В българските условия обаче реалността изглежда така: заради хората, които не си четат договорите преди да ги подпишат, ще пострадат останалите, защото е много вероятно това нововъведение да доведе до изчезване на легалния бизнес с бързи кредити. Така онези, които не отговарят на условията и нямат достъп до банков кредит, ще бъдат тласнати към лихвари - на сиво, извън закона, без договор и съответно без възможност да потърсят правата си”, констатира още Калоян Стайков от ИПИ. 

Коментари: 0