Eleven и LAUNCHub ще управляват парите за малки фирми

От 25 хиляди до 200 хиляди евро ще са първоначалните инвестиции на двата фонда в стартиращи български компании

6810 ~ 2 мин. четене

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра Eleven и LAUNCHub да управляват финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund).

Инициативата се финансира с 21 млн. евро по линия на JEREMIE в рамките на ОП „Конкурентоспособност“.

Eleven ще управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси. Очаква се инвестицията в една компания от портфейла на фонда да бъде между 25 хил. и 200 хил. евро. За тази своя дейност Eleven е привлякъл като свои партньори Google и Springboard. Springboard  е базиран в Лондон акселератор за стартиращи предприемачи, който предоставя първоначално финансиране и програма за менторство.

Другият избран мениджър - LAUNCHub, ще управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, фокусиран върху информационните и комуникационните технологии. Целта е той да направи около 120 инвестиции през следващите четири години.

Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 хил. и 200 хил. евро. В това LAUNCHub си партнира с най-големия фонд за предоставяне на първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с института за предприемачество Cisco в България.

Очаква се фондовете да направят първите си инвестиции през есента на тази година.

Новият инструмент на ЕИФ за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране се състои от два свързани компонента - акселератор (Accelerator) и сийд (Seed). Първият предоставя първоначално финансиране за изработване на прототип или първоначална версия на продукта, а вторият -  последващо финансиране на предприемачите, успешно завършили фазата на акселератора. От втория компонент могат да се възползват и други обещаващи стартиращи бизнеси.

Създаденият инструмент е уникален за страните от региона. Той ще съдейства България да се утвърди като притегателно място за иновативни предприемачи от Балканския полуостров.

В хода на процедурата по избор на мениджър бяха подадени 11 заявления за интерес. Решението бе взето след подробен анализ на множество критерии, използвайки експертизата на ЕИФ в сферата на фондовете за рисково финансиране, изградена чрез инвестирането в над 370 фонда в Европа за последните 15 г.

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-до средни предприятия) е съвместна инициатива на Европейската комисия  и групата на Европейската инвестиционна банка. Целта на инициативата е да подобри достъпа до финансиране на МСП в ЕС в рамките на структурните фондове на съюза.

В България Холдинговият фонд по JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално развитие – чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ със съфинансиране от 15% от държавния бюджет.

По инициативата JEREMIE в България са разработени инструменти, предоставящи подкрепа във всички етапи от развитието на предприятията – за първоначално финансиране на стартиращи предприемачи, за рисков капитал за предприятията в техните ранни етапи, както и за растеж и мецанин фонд, насочени към по-зрели, утвърдени компании, които търсят възможности за разширяване.

 

Подкрепи Economic.bg