Енергийната ефективност не може да замени АЕЦ

Няма как да използваш рационално енергия, която нямаш

Таско Ерменков, председател на сдружение "За обективна и честна информация", бивш председател на Агенцията по енергийна ефективност:

Автор: Таня Киркова

- Г-н Ерменков, защо създадохте това сдружение?

Защото политиците започнаха много да се заиграват с неинформираността на хората. Те продължават да ги държат в информационна заблуда и да политизират всички въпроси независимо дали се касае за майчинските надбавки или за такъв голям и сложен проект като АЕЦ Белене.

Политическата каста не се интересува от реалния проблем, а търси във всички проблеми изгода и да се получи конфронтация между обикновените хора, за да продължи дружно да живее.

 

- Как можете да попречите това да се случва?

Като дадем на хората информацията, която имаме и можем да съберем в областта на енергетиката, икономиката, финансите и социални  дейности и после те сами да решават какво да правят. А не както в момента - те правят това, което им каже тяхната политическа партия, на която те са привърженици.

 

- Каква роля сте си избрали в Референдума за ядрената енергетика?

В момента ние сме изправени пред  нещо, което е изпит за цялото ни общество.

Един журналист ми зададе въпроса: Има ли опасност за хората и природата, ако референдумът се състои.

От това дали ще се състои референдумът, физическото здраве няма как да бъде увредено. Но ако референдумът се състои и ние учудим света, като гласуват толкова хора, колкото на последните избори, това ще бъде много здравословно за гражданското общество. То ще покаже, че наистина се интересува от това, което се случва с него.

Но важно е човек да изслуша факти и аргументи и да вземе информирано решение.

 

- Как ще отговорите вие на въпроса дали да има ядрена енергетика?

 Този въпрос е ключов. Той опира и до бъдещето на България като икономика.

Дали ще има ядрена енергетика или няма да има, от отговора на този въпрос зависи дали ще имаме реална икономика и бъдеще в България. Защото само на базата на реална икономика може да се прави реална политика.

А нормална икономика няма да има, ако нямаме достатъчно енергия на приемлива за обществото цена.

 

- Вие сте човек, свързан с енергийната ефективност. Защо ядрена енергетика, а не енергийна ефективност?

Една от заблудите, които се разпространяват в момента е, че енергийната ефективност ще ни реши проблема с енергоснабдяването и няма да имаме нужда от нови мощности.

 

- Така ли е?

Абсолютно не е така. Защото енергийна ефективност - това е рационално използване на ресурса, енергията. Но трябва да имаш нещо, което да използваш рационално. Ако погледнем икономическото развитие на държавата, което сегашните управляващи са заложили в своите стратегии, се вижда че има заложен един немалък брутен вътрешен продукт (БВП). След затихване на кризата, се залага да имаме един ръст от 6-7% на БВП. Това означава, че ако искаме да ползваме същото количество енергия, колкото ползваме днес, ще трябва всяка година да намаляваме с 6-7% енергопотреблението на държавата, което е абсурдно.

Общата възможност за намаляване на енергийната интензивност в България е 28%. Това прави 1,5 до 3% максимум годишно да се намалява. Но когато ВП расте с 6-7%, а ти намаляваш с 3% енергопотреблението, останалите 4% с какво ще ги компенсираш.

 

- Няма ли алтернатива на ядрената енергетика, която да компенсира този дефицит на енергия?

Дефицитът се засилва, защото до 2015 г. трябва да изведем 1750 МГвт въглищни централи. Реално погледнато 10 000 гигаватчаса дефицит се оформя към 2020 г. Дотогава той ще се покрива.

 

- Може със съвременни възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) да покрием дефицита?

- Не може. Защото съвременните  слънчеви и вятърни ВЕИ са циклични. Вятър и слънце или има или няма. Когато спре да духа или да грее слънце , трябва да имаме т.н. базови мощности, които веднага да се включат на мястото на ВЕИ и да поемат техния товар. В момента тази заместваща мощност получаваме от въглищните централи.  Но за да ги ползваме, когато потрябва, трябва те да поддържат студен резерв от мощност, която обаче ние плащаме.

 

- Нали "Газпром" ще строи у нас 2-3 газови централи?

Вариант е това, но при това положение цената на произведената електроенергия ще бъде много висока и се увеличава зависимостта на България от внос на енергийни ресурси. Освен всичко това се намалява сигурността на доставките.

А един хилядник, като този, който трябваше да бъде поставен в "Белене", може да  работи годишно 8146 часа или 93% от времето през годината, което означава да произведе 8146 Мегаватчаса в годината. За да се произведе тази енергия от слънчеви панели , които работят само 1500 часа годишно е необходимо да бъдат поставени 5400 мегавата инсталирани мощности. За такъв фотоволтаичен парк е необходима площ от 102 кв. км., при положение, че за 1 мегават мощност е са нужни 20 дка.  Ако се използва вятърна енергия са необходими около 2700 мегавата инсталирани мощности или над 900 генератора (стълба) с перки, които трябва да въртят. Нали си представяте как ще изглежда това чисто визуално… Освен това в енергетиката не можем да говорим - или такава енергия, или такава енергия. В енергетиката се говори за - и такава, и такава, и такава енергия, но в разумен микс.

 

- Какъв микс предлагате?

Ако построим АЕЦ Белене, ще можем да произвеждаме електроенергия на относително ниска базова цена, която ще позволи и ВЕИ-та да се развиват, и газови централи. Защото високата цена на ВЕИ и централи на газ ще бъде донякъде смекчена от относително ниската цена на електроенергията от "Белене".

Иван Костов се опита да влиза в някакви спекулации, че нямало  как цената на тока от "Белене" да бъде по-ниска от тази в АЕЦ "Козлодуй". Никой не твърди, че цената ще бъде по-ниска, отколкото на "Козлодуй".

 

- Каква базова цена на тока може да се очаква от АЕЦ"Белене"?

Твърдят се най-различни числа. Като се започне от 3.5 млрд.евро и се стигне до 20 млрд.евро. Нека бъдат 11 млрд. евро инвестиция за двата хилядника в Белене.

Ако те работят 93% от времето годишно и ако произвеждат 16 292 МВтчаса годишно и в 11 годишен срок се изкупи инвестицията от 11 млрд.евро. Това означава, че инвестиционната тежест върху цената на тока ще бъде 33 евро на Мвтч.

За АЕЦ "Козлодуй" ДКЕВР е определил цена от 21 евро на Мвтч продажна цена.  

Като добавим 33 евро инвестиционна тежест, каквато имаме при АЕЦ Белене, се получават 54 евро на Мвтч. Толкова ще бъде цената на електроенергията, която ще бъде произведена от "Белене". Хайде да бъде 60 евро на мвтч, но не повече.

В момента на въглищната централа "Брикел" и на ТЕЦ Марица 3 ДКЕВР е определил продажна цена от 53 евро на Мвтч. Без да са купували емисии, без да са правили сероочистки, събиране на въглеродни емисии.

 

- А ядрените отпадъци от отработилото гориво?

Отработилото гориво не е ядрен отпадък. Това е гориво, което утрешните поколения ще могат да използват. В момента се използва около 3% от ресурса на горивото. С развитието на ядрената енергетика, то ще стане една много скъпа суровина.

 

- АЕЦ Белене, или нов блок в АЕЦ Козлодуй?

И двете. Такъв въпрос е все едно човек като застане пред обущарски магазин да се попита лява или дясна обувка да си купи. "Белене" е необходим, за да имаме електроенергия утре. Нови 7 и 8 блок в "Козлодуй" са необходими, защото 2023 г. ще изтече ресурса на 5 и 6 реактори и трябва да ги подменим. 7-8 блок гарантират съществуването на АЕЦ"Козлодуй". Първи и втори блок на АЕЦ "Белене" гарантират енергийната система на държавата и икономическото развитие.

 

- За колко време ще се построи "Белене", ако възобновим строежа?

За 4 години максимум. До 2017. Защото ние не сме си прекратили договора. Това не става с решение на Министерски съвет, гласувано от парламента. Има процедура, която българската страна въобще не е започнала . Руснаците продължават да произвеждат това, което е по договора и хубаво, че го правят, защото то ще ни потрябва. 

 

 - Вие бяхте председател на Агенцията за енергийна ефективност. Как оценявате извършеното в тази област у нас?

Наблюдава се абсолютна демотивация на хората.  да се заемат с нея  и превръщане на този проблем в говорилня. Не можа да се разбере разликата между енергийна ефективност, енергийна интензивност , конструктивни особености на сградата. Дали първо трябва да се направи изолацията и после да се заздрави сградата или обратно и какво струва това. На времето ние правихме една стратегия за обновяване на сградния фонд. Тогава беше предвидено държавата да помогне с 20% от цената на проекта и те да отидат именно, за да се поправи вертикалната разводка на отоплителната инсталация в панелните блокове, с хоризонтална.  В нашата държава всеки, който дойде на власт открива велосипеда и докато стигне до откритието, идва следващият и пак започва отначало.

Коментари: 0