Фейсбук дискусия за развитие на полупазарните стопанства

Разговорите с експертите ще се проведе на 19 октомври на страницата www.facebook.com/PRSRBG

140 ~ 1 мин. четене

На 19.10.2012г. (петък) от 18:00 до 19:00 ч. на фейсбук страницата на Програмата за развитие на селските райони (www.facebook.com/PRSRBG) ще се проведе дискусия по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране", която е отворена за прием до края на 2012г.

Всеки, който проявява интерес, ще може да зададе своя въпрос по мярката към експерти, които ще отговарят в реално време. На страницата на ПРСР във Фейсбук ще бъде публикуван анонс за събитието, под който ще тече дискусията. Потребителите ще могат да задават въпросите си под формата на коментари под анонса.

Помощта по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" е насочена към земеделски стопанства, които имат икономически размер между 1 и 4 Икономически единици, произвеждат за собствена консумация и продават част от своето производство, но едновременно с това притежават потенциал да се развият в жизнеспособни пазарно ориентирани стопанства. Подкрепата по тази мярка има за цел малките стопанства да се преструктурират и да станат жизнеспособни.

Финансовата помощ е в размер на левовата равностойност на 1 500 евро годишно за период от максимум 5 години. Тя се предоставя за изпълнение на целите, които кандидатът е поставил в своя бизнес план.

Подкрепи Economic.bg