Финансират проекти по фонд „Козлодуй” с европари

„Топлофикация София” получава 1.5 млн. лв.

Проекти за над 120 млн. лв. по Международен фонд „Козлодуй” ще бъдат финансирани с европейски средства. Това стана ясно след заседание на 23-та Асамблея на донорите на Международен фонд „Козлодуй“, в което участие взе министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

След като представи позицията на България и защити нуждата да бъдат отпуснати пари за енергийна ефективност, министър Добрев успя да убеди Европейската банка за възстановяване и развитие и донорите да не закриват неядрения прозорец.

Общо 66 общини получиха одобрение за финансиране на 217 сгради (болници, училища и детски градини). Отпуснатите средства за енергийна ефективност са на стойност 35.5 млн. евро. Асамблеята на донорите се съгласи да мине към писмена процедура (непозната досега в работата й), за да се сключат договорите до края на лятото и работата по сградите да започне през следващия строителен сезон.

Изпълнението на проектите ще повиши енергийната ефективност, разходите за енергия ще бъдат намалени и външния вид на рехабилитираните сгради ще бъде подобрен.

Допълнително са договорени и 10.5 млн. евро за изграждане на енергийно ефективно улично осветление в 14 общини.

„Топлофикация София” ще получи 1.5 млн. евро за финансиране на проектно проучване за изграждането на мощност за оползотворяване на горимите части (RDF) от отпадъци, които ще се произвеждат от бъдещия завод за отпадъци в София. За дейности по извеждане на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” са подписани споразумения за близо 15 млн. евро.

МФК е създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕС за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.

Коментари: 0