Финансовото министерство спря приватизацията на борсата и депозитара

На 25 февруари в приватизационната агенция е получено писмо, с което се съобщава, че се оттегля възлагането за извършване на приватизационната процедура за дружествата

188 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерството на финансите е оттеглило възлагането за извършване на приватизационната процедура за "Българска Фондова Борса - София" АД и "Централен Депозитар" АД. Информацията беше обявена официално от самата борса, която е получила уведомлението от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) вчера.

"На 25 февруари 2013 г. в АПСК е постъпило писмо от Министерството на финансите, с което АПСК е уведомена, че Министерството на финансите, в качеството си на собственик на 50.0542% от капитала на "Българска Фондова Борса - София" АД гр. София, оттегля възлагането за извършване на приватизационната процедура за дружеството", се казва в съобщението на БФБ.

С Протоколно решение №2304/25.02.2013 г. Изпълнителният съвет на АПСК прекратява сключения с "Патриа Корпорейт Файненс" а.с. договор за възлагане извършването на маркетинг на "Българска Фондова Борса - София" АД и "Централен Депозитар" АД, гр. София и за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на 50.0542% от капитала на "Българска Фондова Борса - София" АД, гр. София и 43.07% от капитала на "Централен Депозитар" АД, гр. София.

С Решение от 07 март 2013 г. Надзорният съвет предлага на Изпълнителния директор да предприеме съответните действия по прекратяване на приватизационната процедура.

Подкрепи Economic.bg