Фирма отнесе 50 хил. лв. глоба

Причината е заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби с 50 000 лв. фирма "EU Business Services" Ltd, Западни Индии. 

Производството е образувано по искане на "Травъл Тайм България" ЕООД по повод заблуждаващи електронни съобщения, изпращани от чуждестранното дружество.

Проучването установило, че през 2011 г. ответникът е изпратил до три български фирми електронно съобщение, според което, за да бъдат включени в регистъра за 2010/2011 г., следва да попълнят формуляр, като обновяването на данните е безплатно. В долната част на текста присъства информация със ситен шрифт, според която фирмите ще фигурират в регистъра 3 г., за всяка от която трябва да заплатят 995 евро.

От КЗК смятат, че начинът на представяне на услугата създава опасност от въвеждане в заблуждение на потребителите относно съществени характеристики, свързани с цената и условията за изпълнение на рекламното предложение.

От КЗК определя нарушението като тежко. Размерът на санкцията е изчислен като твърда сума поради липса на данни за оборота на ответното дружество за предходната финансова година.

Коментари: 0