Фирмите имат решение срещу бавенето на държавните плащания

Факторингът може да се използва за по-бързо разплащане на правителството с общините и частните фирми, смята главният изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк" Левон Хампарцумян

4088 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Факторингът не се използва достатъчно в България, а потенциалът на този финансов инструмент е голям. Това каза главният изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк" Левон Хампарцумян, при представянето на тенденциите и развитието на този пазар в България. "Факторингът дава възможност на държавата да управлява по-добре ликвидността си", смята той.

Хампарцумян е на мнение, че този вид финансов инструмент е решение на проблема със задържането на ДДС. Той смята също, че държавата ще може да се разплаща по-бързо с общините и с частните фирми. "Скоростта на оборота и на парите в икономиката ще се увеличи", каза Хампарцумян.

Директорът корпоративно, инвестиционно и частно банкиране в "УниКредит Булбанк" Микеле Амадеи каза, че в момента съотношението на оборота от факторинга към брутния вътрешен продукт (БВП) в България е едва 2%. В развитите държави процентът достигал 10%. "Има фактура, има факторинг. Няма фактура, няма факторинг", каза Амадеи като с това се опита да обясни, че този финансов инструмент се предоставя само на изрядни компании, които предпочитат да прехвърлят отговорността за събирането на вземанията към банката, а не да се занимават самите с това.

Според изпълнителния директор на "УниКредит Факторинг" Ася Баева факторинг пазарът в България е неясен. "Различните финансови институции влагат различен смисъл, когато предлагат услугата", коментира тя.

От "УниКредит" обясниха, че голяма част от услугата факторинг, която се предлага в България,  всъщност не е точно това. Принудителното събиране на вземанията и цесиите не са факторинг, но у нас тези дейности се възприемат грешно като факторинг, уточниха от финансовата институция.

По своята същност факторингът представлява изкупуване на вземания по сделки за доставки на стоки или услуги, по които е договорено разсрочено плащане. При сключване на сделка специализираните компании (т.нар. фактори) придобиват вземанията на дружеството - продавач на съответната стока или услуга, след като извършат оценка на риска.

Обикновено цената, при която се изкупуват вземанията, е от порядъка на 70-90% от стойността по фактурата, като след прехвърлянето управляването и събирането на задълженията остава работа на самите факторинови дружества. Предимството за компаниите продавачи е, че по този начин могат веднага да получат свеж паричен ресурс. Това авансово плащане е и една от причините за повишения интерес към този тип услуги в условията на криза и затруднен достъп до оборотно финансиране.

"Факторингът е услуга за добре работещи фирми, която помага за устойчивото им развитие дори в предизвикателната икономическа среда", каза Левон Хампрацумян.

Изнесените от "УниКредит Факторинг" цифри показват, че за последните пет години делът на компаниите от секторите производство и услуги, използващи факторинг, е нараснал съответно с 28% и 18%. Към 2012 г. те заемат съответно 40% и 19% дял в портфейла, за сметка на на дружествата от сектора на търговията. Според наблюденията на "Уникредит факторинг" увеличаване на използването на подобен род услуги се наблюдава още и при фармацевтичните, селскостопанските, химическите и компаниите в секторите на електрониката и инфраструктурата, които се обръщат към услугите на факторинг компаниите.

"Резултатите в България ясно показват големият потенциал в страната ни за развитие на този вид финансови услуги, както и все по-големият интерес на компании от различни сектори на икономиката да осъществяват по-добро и ефективно управление на вземанията си", коментира Ася Баева, изпълнителен директор на УниКредит Факторинг.

Очакванията за тази година са малките и средните предприятия да се активизират в използването на факторинг услуги.

Факторинг продуктите, включващи кредитно покритие (факторинг без регрес и експортен факторинг) дават възможност на ползващите ги компании да предоставят по-дълги срокове на отложено плащане. По този начин се покрива риска от неочаквани загуби от страна на клиентите на съответната компания, като в същото време има възможност и за получаване на оборотни средства без нуждата от обезпечение.

През 2013 г. "УниКредит Факторинг" започна да предлага финансиране на вземания до 90% от номиналната им стойност и да работи при срокове на отложено плащане до 180 дни.

Подкрепи Economic.bg