Фискалният резерв – 3.9 млрд. лв към края на февруари

Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът нараства номинално със 167 млн. лв

96 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Фискалният резерв към края на февруари 2013 г. е бил в размер на 3.9 млрд. лв. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на финансите.

Бюджетният дефицит към края на февруари е бил 732 млн. лв. Сумата е формирана от дефицита по националния бюджет (485.5 млн. лв) и дефицита по европейските средства (246.5 млн. лв).

Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът нараства номинално със 167 млн. лв вследствие на по-високите разходи за първите два месеца на 2013 г. От МФ отбелязват, че това се дължи предимно на по-високите здравноосигурителни плащания в съответствие с разчетите за 2013 г. и по-високите лихвени разходи.

От друга страна при някои данъци през 2013 г. са налице еднократни ефекти, свързани с промени в данъчните закони относно регламентирани срокове за деклариране и внасяне на данъчните задължения през 2013 г. Промените изместват част от приходите през следващи периоди на годината, обясняват от ведомството.

Приходите в частта на преките данъци са 402.9 млн. лв, което е 9.8 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци пък са в размер на 1 903.2 млн. лв. – 15.4 % от програмата за годината. Постъпленията от други данъци са в размер на 74.6 млн. лв, или 8.6% изпълнение на годишните разчети. Отчетените приходи от социалноосигурителни и здравни вноски са 867.2 млн. лв, което представлява 14.3 % от разчетените за годината. Неданъчните приходи и помощите са в размер на 579.4 млн. лв, или 8.1 % от разчета за 2013 г.

Разходите по консолидирания бюджет към 28.02.2013 г. възлизат на 4 559.3 млн. лв, което е 14.4 % от годишния разчет. Спрямо края на месец февруари 2012 г. общите разходи по консолидирания бюджет са по-високи с 313.1 млн. лв, или 7.4%. Текущите нелихвени разходи са в размер на 3 685.4 млн. лв. – 15.3% от разчета за годината, капиталовите разходи възлизат на 303.2 млн. лв. (5.6 % от разчетите за 2013 г.), а лихвените плащания – на 313.1 млн. лв, или 35.8 % от планираните за 2013 г.

Коментари: 0