Fitch потвърди максималния рейтинг на САЩ

Агенцията запази трите "А", но запази и "негативна" перспективата

80 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди максималния дългосрочен рейтинг на САЩ и запази перспективата "негативна". Агенцията дава първокласна оценка "ААА" на дългосрочния дълг на най-голямата икономика в света заради "силните икономически и кредитни фундаменти, сред които и статута на долара като резервна световна валута".

Сред причините да бъдат запазени трите "А" е и намаляването на бюджетния дефицит на страната. "Негативната" перспектива обаче остава заради несигурността по отношение на краткосрочните и средносрочните мерки, които трябва да се предприемат, за да се намали бюджетният дефицит.

В доклада на Fitch се посочва, че фискалните и макроикономическите рискове, свързани с финансовия сектор като цяло са ниски и намаляват. Там се посочва още, че финансовият сектор по-скоро ще подкрепя икономическия ръст през 2013 г.

Прогнозите на агенцията са, че през тази година икономиката ще нарасне с 1.9%, през 2014 г. - 2.8%, а между 2015 г. и 2017 г. средното увеличение ще бъде около 3%.

Коментари: 0