Фотоволтаиците подадоха ръка на НЕК и ЕСО

ТЕЦ Марица Изток1 /AES-Гълъбово/отказала подкрепа на електроенергийната система и потребителите на ток

Свободен пазар на тока срещу проблемите в енергетиката

260 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Българската фотоволтаична асоциация /БФА/ обяви намеренията си да прояви разбиране и да съдейства за осигуряване сигурността на електроенергийната система на страната. Това стана  след среща с ръководствата на НЕК/ Националната електрическа компания/ и ЕСО/ Електросистемния оператор/.

Заради силното затопляне потреблението на електроенергия в страната падна до 3000 Мвт и приоритетното задължително изкупуване на тока от ВЕИ , което се изисква по закон, и от двете американски централи /по договор/, намаления износ, доведоха до затруднения в балансираното управление на  електроенергийната система и изключване на блокове на централи, произвеждащи евтина електроенергия, като ТЕЦ Марица Изток2 и АЕЦ Козлодуй.

За разлика от ВЕИ-та, ръководството на американската термична централа ТЕЦ Марица Изток 1/AES Гълъбово/, която произвежда една от най-скъпите енергии, категорично отказало да съдейства за намаление на изкупуваната от тях електроенергия, като дял в енергийния микс за регулирания пазар. Това е станало по време на преговори на Делян Добрев, бивш  министър на икономиката, енергетиката и туризма, с  двете американски централи за намаление на изкупуваната от тях електроенергия от НЕК, по цени, фиксирани в дългосрочните договори. Само ТЕЦ Марица Изток 3  проявила известно разбиране и се съгласила временно да спре един от блоковете си, заради протестите срещу високите сметки за ток, обясни Добрев.  
 
 Стартирането на свободния пазар на електроенергия ще оптимизира процесите в енергетиката и то трябва да се ускори, е единното становище около което се обединиха НЕК, ЕСО и БФА.
Пълен регулаторен и ценови одит и промяна на състава на енергийния регулатор ,ще поиска Фото волтаичната асоциация от новия енергиен министър, съобщи Владимир Газдов, председател на БФА ,  за www.economic.bg .
ЕСО да публикува в реално време графики на производство и потребление от различни видове електрически централи, включително и ПАВЕЦ, а не само товаров график, както е в момента, предлагат от БФА. По този начин всички граждани ще получат представа за отделните технологии за производство на електроенергия и тяхното влияние върху енергийния микс.

Подкрепи Economic.bg