Гевро за Атина

"Гевро" - звучи тромаво и не като за финансова криза. Въпреки това може да се окаже добър коз за решаване на проблема - Гърция би могла да въведе т.н. гевро като паралелна валута, с която да погасява задълженията си

Дойче Веле

 

Предложението идва от "Дойче банк" - с емитирането на нова, паралелна на еврото валута Гърция може да избегне излизане от еврозоната, в случай че новото правителство, което бъде съставено след парламентарните избори на 17 юни не приложи програмата за адаптиране на гръцката икономика, предложена от тройката кредитори. Според главния икономист на "Дойче банк" Томас Майер, с паралелната валута - гръцко евро или просто гевро - страната ще може да погасява задълженията си, като това ще е предпоставка за продължаване на финансирането от еврозоната и Международния валутен фонд.

Как функционира меката валута?

Въвеждането на паралелна валута се препоръчва обикновено тогава, когато собствената е станала твърде слаба, никой няма доверие в нея и никой не продава стоки срещу слаба валута. В такъв случай може, както в Косово или в Черна гора, да се въведе твърда паралелна валута. Има примери обаче и за това, което се предлага сега на Гърция, а именно и за паралелна мека валута, сочи главният икономист на "Дойче банк" : "При силно външно задлъжняване в щата Калифорния например са били продавани облигации; тези облигации спонтанно могат да се превърнат в своего рода валута - в зависимост от това как хората боравят с тях, дали ги използват и като разплащателно средство за закупуване на стоки", казва Томас Майер.

Гръцкото правителство ще е органът, който издава облигации или сертификати - в крайна сметка облигацията е само лист хартия, на който пише, че в определен момент притежателят може да получи обратно парите, които навремето е заплатил за облигацията. Ако достатъчно много хора приемат тази условност и използват облигациите като обменно-разплащателно средство срещу стоки и услуги, подобна мека паралелна валута може да функционира. Тя може да функционира най-вече ако на външния пазар страната предлага услуги срещу твърди валути, а на вътрешния пазар разплащанията стават в мека валута. Гръцкият туризъм може да използва например меката паралелна валута, изтъква главният икономист на Дойче банк.

Шанс с много въпросителни

Въпросът е чрез механизма на паралелната валута и главно чрез намаляване на разноските, включително на разноските по труда постепенно да се възстанови конкурентноспособността на страната. Придобитата благодарение на меката валута покупателна способност ще е достатъчна за стоки, произведени на вътрешния пазар срещу вътрешни тарифи на заплащане на труда. За вносни стоки - като автомобили и др. заплатите няма да стигат. Защото онова, което ще влиза в страната като твърда валута, ще прибира държавата. Суровини, инвестиционни стоки и услуги ще могат да се закупуват само срещу конвертируема валута в чужбина.

Коментари: 0