Големите фирмени креди поскъпват, малките поевтиняват

Намаляват и лихвите по депозитите

Автор: Атанас Христов

Новоотпуснатите големи фирмени кредити (над 1 млн. евро) са поскъпнали на месечна и годишна база, показват официалните данни на Българска народна банка. Лихвата по договорените в лева заеми е добавила 0,25 процентни пункта (пр.п.) към стойността си до 8,13%, а за кредитите договорени в евро лихвата се е повишила с 1,37 пр. п. през последната година и в края на юли 2012 г. е 9,28%.

Далеч по-сериозно е повишението през юли спрямо юни, като само през миналия месец големите корпоративни заеми в лева и евро са добавили съответно 2,79 и 2,37 пр. п. към лихвата.

Кредитите за бизнеса под 1 млн. евро поевтиняват, като най-чувствителен е спадът на лихвата при заемите в лева. Показателят се е понижил с 1,13 пр. п. на годишна база до 8,33%. През последните 12 месеца фирменият кредит до 1 млн. евро, договорен в същата валута поевтинява с 0,44 пр. п.

През последната година заемите за индивидуални клиенти поевтиняват по-чувствително в лева. Лихвата по потребителските кредити се е свила с 0,50 пр. п. до 11,55%, а жилищните левови заеми намалението е с 0,74 пр. п. до 7,49%. Лихвата по ипотеките в евро намалява минимално с 0,07 пр. п., докато тази при евровите потребителски кредити се повишава с 0,24 пр. п. през юли 2012 г., спрямо същия месец на миналата година.

Средният лихвен процент по корпоративните левови депозити през юли 2012 г. в сравнение с юли 2011 г. пада с 1,17 пр.п. до 3,05%. При фирмените влогове в евро показателят нараства с 0,19 пр.п. до 2,52%. Лихва при депозитите на домакинствата през юли 2012 г. се понижава с 0,39 пр. п. за влоговете в лева и с 0,34 пр. п. за тези в евро. В края на юли средният процент е съответно 4,94 и 4,45%.

Коментари: 0