ХЕС ще раздаде 1 млн. лв. дивидент

Акцинерите в машиностроителното предприятие отново решиха да рапределят част от печалбата

"Хидравлични елементи и системи"(ХЕС), което е част от икономичексата група на "Стара планина холд" ще радпредели близо 1 млн. лв. на совите акционери. Това става ясно от публикуваните пред БФБ резултати от общото събрание на компанията. В съобщението пише, че инвеститорите в дружеството са решили да разпределя сума в размер на 909 688 лв. за дивидент за 2011 г. Остатъкът от печалбата да се отнесе в "Допълнителни резерви". За 2011 г. компанията очете 2,62 млн. лв. печалба след положителен финансов резултат от 1,51 млн. лв. за 2010 г. Решението за разпределяне на дивидент е 15 поред.

Коментари: 0