„Химимпорт“ взе на концесия пристанището в Лом

За 35 години концесионерът ще инвестира в порта 22.44 млн. лв.

492 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Един от най-големите публични холдинги - "Химимпорт" АД взе концесията на пристанищен терминал Лом. На днешното правителствено заседание беше решено, че "Порт Инвест" ЕООД ще е концесионер на порта в крайдунавския град. Едноличен собственик на капитала на "Порт Инвест" ЕООД е "Параходство Българско речно плаване" АД (БРП), което също е публична компания. Към 30 септември 2012 г. "Химимпорт" държи 82.14% от капитала на БРП.

От решението на Министерски съвет става ясно, че офертата на "Порт Инвест" предвижда концесионерът да инвестира общо 22.44 млн. лв. за 35-годишния срок на концесията. Очаква се 6.38 млн. лв. да бъдат вложени през първите четири години. Фиксираната част на годишното концесионно възнаграждение е 187.1 хил. лв.

В производствената програма на участника е залегнал средногодишен товарооборот на терминала от 480 хил. тона и обслужване на 1800 пътници годишно. "Порт Инвест" възнамерява да превърне пристанищен терминал Лом в модерно международно речно пътническо пристанище с висока конкурентоспособност и отговарящо на всички международни нормативни и технически изисквания за обект от подобен вид", мотивират решението си от кабинета.

За деветмесечието на 2012 г. "Пристанищен комплекс Лом" ЕАД, който е 100% собственост на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), отчита 1.37 млн. лв. приходи. Повишението на оборота е 29.3% спрямо януари-септември 2011 г. Печалбата на порта за деветте месеца на 2012 г. е 229 хил. лв., или с 34.9% по-висока от постигнатия резултат за съпоставимия период на 2011 г.

Подкрепи Economic.bg