„Хлебни изделия Подуяне“ отсрочва облигациите си

Компанията иска една година гратисен период за плащене по корпоративния дълг

Дружеството „Хлебни изделия Подуяне“, което е част от групата на „Нилана“ иска да отсрочи изплащането на главницата по облигационния си дълг с една година. Това става ясно от покната за свикаване на извънредно общо събрание на облигационерите. Банката довереник по емисията ОББ съобщава, че компанията иска едногодишен гратисен период период по плащането на корпоративен дълг. 

Коментари: 0