Хотелите отчитат 8.7% ръст на туристите в края на септември

Чужденците масово избират 4 и 5-звездните хотели, а българите - тези с 1 и 2 или 3 звезди

Пренощувалите в хотели и местата за настаняване през първите десет месеца на година се увеличават с 8.7% в сравнение със същия период през 2011 г. и достигат 4 597.4 хиляди, отчитат от НСИ.

През септември 2012 г. относителният дял на българите е 47.0% от всички пренощували лица. По-голямата част от тях (69.3%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 2.5 нощувки. Броят на чужденци е 301.2 хил., като 63.1% от тях са избрали хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 5.2 броя нощувки.

Общата заетост на леглата в хотели и местата за настаняване през септември 2012 г. е 34.6%, като тя е най-висока в 4 и 5-звездните хотели - 46.5%, следвана от тези с 3 звезди - 35.3%, и с 1 и 2 звезди - 18.4%.

В сравнение с предходния месец се наблюдава намаление на заетостта на леглата във всички категории - общо с 24.3 процентни пункта.

През септември 2012 г. в страната са функционирали 2 327 хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 114.0 хил., а на леглата - 240.4 хиляди. В сравнение с предходния месец общият им брой намалява с 9.3%, а на леглата в тях - с 12.9%.

Коментари: 0